Denne side indeholder et indeks over alle hændelserne i databasen, sorteret efter deres type og dato (hvis en sådan findes). Ved at klikke på en hændelses Gramps-id, vil siden for denne hændelse blive åbnet.

Bogstav Type Dato Gramps-id Person
B Begravelse E0048 Erichsen, Frederik [I0016]
    E0111 Körner, Robert [I0035]
    E0116 Molzen, Helene Jacobine [I0036]
    E0139 Thaysen, Anna Catharina [I0042]
    E0160 Poulsen, Andreas [I0047]
    E0174 Erichsen, Frederik Lauritz [I0051]
    E0853 Iversen, Rasmus [I0408]
    E0899 Rosenberg, Flemming [I0438]
    E2276 Christensdatter, Ellen [I1377]
    E2430 Jepsen, Dirich [I1457]
    E2639 Andersdatter, Maren [I1563]
    E3274 Bargum, Thomas Christian [I1976]
    E3285 , Barn [I1980]
    1669-06-24 E2451 Jepsdatter, Bothel [I1468]
    1681-11-20 E2194 Pedersdatter, An [I1315]
    1692-08-21 E2308 Boysen, Peter [I1389]
    1694-01-20 E2191 Hansen, Simon [I1314]
    1710-02-16 E2426 Jepsdatter, Christine [I1456]
    1712-11-13 E2178 Simonsen, Anders [I1305]
    1715-10-13 E2199 Hansen, Michel [I1318]
    1716-10-04 E2241 Ibsen, Anders [I1352]
    1718-08-20 E2169 Sørensdatter, Lena [I1301]
    1720-03-03 E2416 , Maren [I1451]
    1725-11-11 E2171 Sørensdatter, Sylla [I1302]
    1726-10-16 E2175 Iversen, Nis [I1303]
    1728-10-03 E2463 Petersdatter, Marin [I1472]
    1731-09-25 E2298 Jepsen, Boy [I1384]
    1733 E2225 Christensen, Anders [I1342]
    1733-05-01 E2469 Petersdatter, Birret [I1474]
    1735-08-11 E2400 Jørgensen, Jørgen [I1443]
    1742-07-02 E2085 Jepsen, Peter [I1232]
    1743-05-05 E2455 Petersdatter, Mette [I1469]
    1743-08-18 E2302 Petersdatter, Christine [I1385]
    1746-03-30 E2179 Michelsdatter, Karen [I1306]
    1747-03-19 E2067 Jørgensdatter, Lehna [I1222]
    1749-04-20 E2502 Hansen, Peter [I1493]
    1750-05-20 E2505 Eriksdatter, Anna [I1494]
    1751-08-29 E2251 Sofrensen, Christen [I1360]
    1752-01-26 E2229 Søfrensdatter, Inger [I1343]
    1754-03-17 E2245 Olufsdatter, Anne [I1353]
    1761-10-04 E2939 , Maren [I1762]
    1762-10-17 E2943 Laustes, Jørgen [I1763]
    1764-09-02 E0777 Laustsen, Iver [I0360]
    1768-05-01 E2957 , Kiesten [I1768]
    1768-06-24 E2254 Jensdatter, Maren [I1361]
    1771-12-22 E1684 Iversen, Jørgen [I0989]
    1772 E1993 Andersen, Anders [I1180]
    1772-06-07 E2961 Thaysen, Per [I1769]
    1773-04-20 E1982 Krog, Andreas Andersen [I1176]
    1775-12-31 E1985 Christensdatter, Karen [I1177]
    1777-03-14 E2135 Petersdatter, Mette Malene [I1276]
    1779-03-07 E0361 Hansen, Hans Jørgen [I0109]
    1780-01-09 E2497 Møller, Jørgen Hansen [I1490]
    1780-11-12 E2494 Petersdatter, Syndet [I1489]
    1782-02-17 E2965 Taysen, Kirstin [I1770]
    1782-09-01 E1910 Jensdatter, Anna [I1132]
    1782-10-09 E1734 Brock, Christen Christensen [I1012]
    1782-12-01 E2993 Kalles, Ann Cathrin [I1783]
    1783-01-05 E2362 Christensen, Jep [I1424]
    1783-05-04 E1708 Boysen, Jørgen [I0997]
    1784-04-18 E1711 Boysen, Jørgen [I0998]
    1787-06-04 E2157 , Syndet [I1288]
    1788-03-30 E1714 Boysen, Jørgen [I0999]
    1790-12-26 E1718 Boysen, Ingeborg [I1000]
    1792-06-03 E2985 , Cathrin [I1781]
    1792-06-10 E2575 , Ann [I1531]
    1792-06-10 E2989 Jepsen, Hans [I1782]
    1795-05-17 E2579 Jepsen, Kiesten [I1532]
    1797-03-05 E1722 Boysen, Ingeborg [I1001]
    1797-11-14 E0661 Brød, Jes Christensen [I0294]
    1798-01-17 E0391 Jørgensen, David [I0121]
    1799-07-05 E2587 , Kiesten [I1534]
    1799-12-01 E0354 Boysen, Jep [I0105]
    1800-05-27 E2583 Jepsen, Ann Cathrin [I1533]
    1801-03-13 E1583 Larsdatter, Anne Marie [I0892]
    1802-03-31 E2355 Jepsdatter, Elsabe [I1421]
    1804-06-10 E0395 Andersdatter, Mette Kiestine [I0122]
    1805-01-27 E1906 Paal, Laus Jensen [I1131]
    1807-03-04 E0379 Christiansdatter, Kirsten [I0116]
    1808-05-01 E2591 Peders, Ans [I1535]
    1809-04-09 E1741 Brock, Christen Christensen [I1015]
    1809-04-23 E2075 Jepsen, Boi [I1228]
    1809-05-14 E1738 Brock, Bertel Christensen [I1014]
    1809-08-27 E2089 Jepsen, Peter [I1233]
    1810-05-29 E2097 Jørgensen, Christian [I1237]
    1810-08-26 E0388 , Birret [I0118]
    1811-07-14 E2285 Christensen, Peter [I1380]
    1812-01-05 E0357 Jørgensdatter, Ingeburg [I0106]
    1812-03-01 E2290 Jørgensdatter, Sindet [I1381]
    1812-05-03 E1329 Jacobsen, Magdalena [I0762]
    1812-12-26 E2949 Thaysen, Laust [I1765]
    1813-12-28 E0624 Brød, Christen Jessen [I0276]
    1814-03-20 E3024 Jørgensen, Silla Margaretha [I1809]
    1814-06-09 E1694 Jepsen, Boy [I0993]
    1815-03-24 E2543 Thaysen, Anna [I1520]
    1815-12-26 E2105 Jørgensen, Rasmus [I1249]
    1816-03-03 E2116 Jørgensdatter, Bodel [I1262]
    1816-06-19 E1579 Olsen, Anders [I0891]
    1818-05-17 E0765 Laustes, Karen [I0349]
    1818-05-24 E2550 Thaysen, Christian Nissen [I1522]
    1819-08-25 E0249 Boysen, Christina Margretha [I0075]
    1820-09-17 E1472 Nielsen, Godtfred [I0844]
    1821-02-04 E0351 Jensdatter, Mett [I0104]
    1821-12-20 E2566 Jepsen, Hans [I1529]
    1822-06-02 E0365 Petersdatter, Karen [I0110]
    1823-11-30 E2554 Thaysen, Hans [I1523]
    1825-06-12 E1930 Nielsdatter, Maren [I1146]
    1825-10-16 E1698 Boysen, Maren [I0994]
    1826-02-19 E0408 Molzen, Christian [I0131]
    1827-01-11 E2053 Iversen, Ingeborg [I1214]
    1828-05-02 E0279 Jensen, Christian [I0083]
    1828-12-07 E1278 Iversen, Christina Maria [I0739]
    1829-05-10 E2601 Jepsen, Rasmus [I1538]
    1829-05-31 E1926 Michelsen, Christian [I1145]
    1829-08-11 E0164 Taysen, Peter [I0048]
    1830-02-14 E0347 Jørgensen, Iver [I0103]
    1831-03-29 E1556 Davidsen, Marie Kirstine [I0880]
    1832-02-22 E0304 Davidsen, Caroline [I0089]
    1833-01-31 E1968 Catrine, Anne [I1169]
    1833-02-10 E0296 Davidsen, Anders Hansen [I0087]
    1834-07-10 E0261 Eriksdatter, Anna Elisabeth [I0079]
    1835-02-27 E1270 Iversen, Christina Margretha [I0736]
    1836-04-04 E1562 Hans, ?? [I0883]
    1836-05-08 E2045 Iversen, Jørgen [I1211]
    1837-06-18 E1462 Christensen, Niels [I0841]
    1840-02-02 E0301 Thams, Johanne Maria [I0088]
    1840-10-20 E2673 Molzen, Christian [I1589]
    1841-08-22 E1565 Christensdatter, Inger [I0884]
    1841-12-02 E2034 Iversen, Christina Maria [I1200]
    1842-06-24 E1262 Iversen, Iwer [I0734]
    1842-08-10 E1282 Iversen, Ellin Maria [I0741]
    1843-05-04 E2014 Iversen, Claus [I1190]
    1844-05-31 E2969 Taysen, Cathrin [I1771]
    1844-12-15 E1517 Andersen, Jens [I0866]
    1845-02-23 E1542 Thomsen, Jens Anders [I0873]
    1848-08-21 E0313 Erichsen, Jørgen [I0092]
    1849-05-17 E0284 Helena, Anna [I0084]
    1852-09-01 E1465 Poulsdatter, Johanne [I0842]
    1854-10-10 E1335 Jacobsen, Nis [I0764]
    1855-05-04 E0256 Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078]
    1857-04-12 E1432 , Pigebarn [I0822]
    1857-10-11 E0508 Møller, Anne Elisabeth [I0202]
    1858-03-15 E0637 Bruhn, Jørgen [I0283]
    1859-01-30 E0266 Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
    1861-06-04 E1818 Erichsen, Rasmus [I1072]
    1864-01-07 E0292 Johansen, Christina [I0086]
    1865-01-22 E1435 , Pigebarn [I0823]
    1865-01-22 E1438 , Drengebarn [I0824]
    1865-07-07 E1319 Jacobsen, Anna Maria [I0760]
    1868-08-14 E1251 Møller, Sille Marie [I0730]
    1870-01-15 E1266 Iversen, Jens [I0735]
    1871-09-21 E0193 Jensen, Johan Frederik [I0056]
    1874-10-06 E0287 Jensen, Jens [I0085]
    1876-11-05 E0199 Davidsen, Maria Dorothea [I0057]
    1877-03-24 E2010 Iversen, Maria Christina [I1189]
    1878-06-26 E0120 Iversen, Jørgen [I0037]
    1879-01-03 E1324 Jacobsen, Christian [I0761]
    1881-01-17 E0184 Nielsen, Poul Christian [I0054]
    1885-03-18 E2700 Erichsen, Peter Zacharias [I1613]
    1887-12-31 E0232 Erichsen, Asmus Carl [I0069]
    1890-03-17 E0222 Wass, Charlotte Mariane [I0066]
    1893-02-02 E0125 Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038]
    1894-11-23 E1521 Christensdatter, Mette Johanne [I0867]
    1897-04-08 E0271 Christensen, Anne Kirstine [I0081]
    1900-05-01 E1484 Christensen, Christian Godtfred [I0851]
    1911-02-09 E1362 Christensen, Caroline [I0774]
    1914-05-18 E0188 Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
    1914-09-17 E0082 Iversen, Jørgen Peter [I0027]
    1916-07-11 E0092 Iversen, Catrine [I0029]
    1916-07-11 E0967 Margrethe, Marie [I0488]
    1919-03-04 E0077 Iversen, Christian [I0025]
    1919-10-25 E0061 Iversen, Rasmus [I0020]
    1920-03-29 E0087 Iversen, Anne Sofie [I0028]
    1922-02-06 E0143 Poulsen, Joseph [I0043]
    1926-05-10 E1221 Iversen, Peter Christian [I0719]
    1929-11-11 E0149 Jensen, Johanne Christine [I0044]
    1936-11-28 E0067 Møller, Marie Margrethe [I0021]
    1938-07-18 E0868 Wohlgemuth, Anne Sophie [I0416]
    1941-01-03 E1407 Mumm, Margrethe [I0813]
    1953-04-29 E1428 Poulsen, Nicoline [I0821]
    1973-02-17 E1413 Poulsen, Andres Christian [I0816]
    1973-04-03 E0032 Poulsen, Anne Marie [I0010]
    1978-08-12 E0026 Iversen, August Wilhelm [I0009]
    1980-04-16 E0100 Iversen, Caroline Catrine [I0031]
    1983-02-10 E0824 Schack, Maria [I0395]
    1983-10-31 E1456 Poulsen, Karoline [I0838]
    1998-02-13 E0012 Iversen, Hans [I0005]
    1998-07-11 E0016 Erichsen, Sonja Poula [I0006]
    2004-09-09 E0037 Iversen, Maria Margrethe [I0012]
    2009-10-30 E0044 Iversen, Grete [I0015]
B Bopæl E0484 Iversen, Ib [I0181]
    E0900 Rosenberg, Flemming [I0438]
D Dåb E0726 Bargum, Ludolf Conrad [I0329]
    E3236 Bargum, Christian Thomas [I1939]
    E3262 Bargum, Hermann Christian [I1973]
    E3272 Bargum, Thomas Christian [I1976]
    E3276 Frederikke, Cathrine [I1977]
    E3279 Christine, Rebecka [I1978]
    E3282 Cathrine, Rahel [I1979]
    1654-05-21 E2453 Petersdatter, Mette [I1469]
    1656-04-16 E2457 Petersen, Peter [I1470]
    1657-04-01 E2459 Petersdatter, Elin [I1471]
    1657-04-01 E2461 Petersdatter, Marin [I1472]
    1657-05-29 E2296 Jepsen, Boy [I1384]
    1661-04-08 E2465 Petersen, Peter [I1473]
    1661-04-08 E2467 Petersdatter, Birret [I1474]
    1662-08-03 E2422 Jepsen, Jep [I1455]
    1664-02-17 E2300 Petersdatter, Christine [I1385]
    1666-04-06 E2471 Petersdatter, Bothel [I1475]
    1670-08-21 E2424 Jepsdatter, Christine [I1456]
    1673-10-05 E2428 Jepsen, Dirich [I1457]
    1674 E2227 Søfrensdatter, Inger [I1343]
    1680 E2223 Christensen, Anders [I1342]
    1680 E2243 Olufsdatter, Anne [I1353]
    1691 E2239 Ibsen, Anders [I1352]
    1692-06-24 E2306 Boysen, Peter [I1389]
    1693-09-17 E2280 Clausdatter, Ellen [I1379]
    1694-05-29 E2310 Boysen, Peter [I1390]
    1695-07-28 E2277 Petersen, Christen [I1378]
    1696-04-05 E2312 Boysen, Hans [I1391]
    1696-12-13 E2037 Sørensen, Jørgen [I1203]
    1701-06-12 E2318 Boysdatter, Christina [I1393]
    1707-02-11 E2315 Boysdatter, Kierstin [I1392]
    1707-08-07 E2274 Christensdatter, Ellen [I1377]
    1709-01-27 E2256 Michelsen, Jens [I1362]
    1710-07-13 E2143 Møller, Hans Jørgensen [I1281]
    1712-01-03 E1800 Andersen, Oluf [I1056]
    1712-06-01 E2040 Iversdatter, Anna [I1204]
    1715-03-24 E1558 Thomsen, Christen [I0881]
    1717-03-07 E2173 Iversen, Nis [I1303]
    1719-05-14 E0736 Detlefsen, Anne Margrethe [I0332]
    1724 E2420 , Maren [I1453]
    1724-06-05 E1560 Nielsdatter, Kirsten [I0882]
    1727-09-14 E2987 Jepsen, Hans [I1782]
    1730 E1953 Christensen, Niels [I1161]
    1730-04-02 E3009 Jepsdatter, Ann [I1804]
    1731-03-17 E0377 Christiansdatter, Kirsten [I0116]
    1731-09-30 E1932 Christensen, Michel [I1147]
    1733-11-29 E2073 Jepsen, Boi [I1228]
    1734-08-29 E2283 Christensen, Peter [I1380]
    1735-05-20 E2081 Jepsen, Chatrine [I1231]
    1735-06-12 E2077 Jepsen, Marie [I1229]
    1736-05-13 E0730 Nold, Botille Sophia [I0330]
    1737-07-28 E0386 , Birret [I0118]
    1737-08-25 E0345 Jørgensen, Iver [I0103]
    1738-06-22 E2079 Jepsen, Anna [I1230]
    1739-09-13 E0349 Jensdatter, Mett [I0104]
    1739-12-26 E2060 Jørgensdatter, Anna [I1219]
    1740-09-04 E2288 Jørgensdatter, Sindet [I1381]
    1741-07-20 E2083 Jepsen, Peter [I1232]
    1742-02-14 E0367 Petersen, Jacob [I0111]
    1742-09-16 E2062 Jørgensen, Nis [I1220]
    1742-10-28 E0382 Hansen, Mathias [I0117]
    1743-05-23 E1745 , Jens [I1017]
    1743-09-15 E2087 Jepsen, Peter [I1233]
    1744-09-30 E0763 Laustes, Karen [I0349]
    1744-10-25 E2064 Jørgensdatter, Sinet [I1221]
    1745-02-23 E2930 , Laust [I1759]
    1746-09-07 E0772 Iversen, Hans [I0358]
    1747-07-02 E1908 Jensdatter, Anna [I1132]
    1749-02-23 E1904 Paal, Laus Jensen [I1131]
    1751-06-29 E2935 Iversdatter, Kiesten [I1761]
    1753-02-02 E2937 , Maren [I1762]
    1755-10-20 E2941 Laustes, Jørgen [I1763]
    1757-03-06 E1577 Olsen, Anders [I0891]
    1758-09-10 E1460 Christensen, Niels [I0841]
    1759-01-07 E3222 Pers, Mergret [I1933]
    1759-09-09 E2158 Jensen, Jørgen [I1289]
    1760-08-10 E2945 , Ellen [I1764]
    1761-04-05 E2589 Peders, Ans [I1535]
    1761-09-13 E1989 Andersen, Christian [I1179]
    1762-06-06 E2160 Jensen, Christian [I1290]
    1762-11-07 E2564 Jepsen, Hans [I1529]
    1763-05-08 E1675 Iversen, Jes [I0986]
    1763-08-07 E0162 Taysen, Peter [I0048]
    1763-12-18 E3224 persdatter, Mette [I1934]
    1765-08-25 E2951 Thaysen, Ann [I1766]
    1766-02-09 E2164 Jensen, Ellen [I1293]
    1766-08-03 E1678 Iversen, Jens [I0987]
    1767-11-01 E2955 , Kiesten [I1768]
    1768-09-25 E1680 Iversdatter, Anna [I0988]
    1769-10-10 E2947 Thaysen, Laust [I1765]
    1770-03-18 E1692 Jepsen, Boy [I0993]
    1771-05-26 E1682 Iversen, Jørgen [I0989]
    1771-08-25 E0282 Helena, Anna [I0084]
    1772-02-21 E2959 Thaysen, Per [I1769]
    1772-11-15 E0244 Iversen, Jørgen [I0074]
    1773-08-29 E2953 Thaysen, Maren [I1767]
    1773-09-19 E1581 Larsdatter, Anne Marie [I0892]
    1774-02-13 E2148 , Kirsten [I1285]
    1774-10-02 E1966 Catrine, Anne [I1169]
    1776-02-11 E0317 Thaysen, Peter [I0094]
    1776-03-28 E1696 Boysen, Maren [I0994]
    1776-11-10 E1970 Davidsdatter, Karen [I1170]
    1777-05-08 E2146 Malene, Anne [I1284]
    1777-10-26 E1686 Jørgensen, Iver [I0990]
    1778-03-22 E1816 Erichsen, Rasmus [I1072]
    1778-07-23 E2963 Taysen, Kirstin [I1770]
    1778-10-18 E1701 Boysen, Anna [I0995]
    1780-10-22 E1688 Iversen, Kristina [I0991]
    1780-11-18 E2967 Taysen, Cathrin [I1771]
    1781-03-11 E1704 Boysen, Ellen [I0996]
    1781-12-09 E0254 Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078]
    1783-01-12 E0311 Erichsen, Jørgen [I0092]
    1783-03-19 E0294 Davidsen, Anders Hansen [I0087]
    1783-10-12 E2150 , Niels [I1286]
    1784-04-18 E0321 Iversen, Mett Kiestin [I0095]
    1787-11-22 E1832 Erichsen, Johannes [I1080]
    1788-02-25 E0643 Bruhn, Jacob Adolf [I0285]
    1788-11-22 E2692 Molzen, Samuel [I1601]
    1789-04-26 E0324 Mathiesen, Jacob [I0096]
    1790-01-10 E1716 Boysen, Ingeborg [I1000]
    1790-10-29 E1823 Erichsen, Gotfred [I1075]
    1792-02-26 E1720 Boysen, Ingeborg [I1001]
    1792-05-15 E0421 Bruhn, Margrethe Marie [I0136]
    1792-05-30 E2573 , Ann [I1531]
    1792-05-30 E2983 , Cathrin [I1781]
    1792-10-14 E2534 Molzen, Andreas [I1515]
    1792-10-19 E1978 Davidsen, Christen Bertelsen [I1175]
    1793-03-09 E1825 Erichsen, Johanne Katrine [I1076]
    1793-08-16 E2577 Jepsen, Kiesten [I1532]
    1793-12-08 E0299 Thams, Johanne Maria [I0088]
    1794-03-16 E2532 Molzen, Trineik Maria [I1514]
    1795-05-10 E2581 Jepsen, Ann Cathrin [I1533]
    1796-10-02 E2530 Molzen, Christina Ester [I1513]
    1798-01-28 E2585 , Kiesten [I1534]
    1798-09-19 E1260 Iversen, Iwer [I0734]
    1799-01-27 E2528 Moltzen, Anna Christina Maria [I1512]
    1800-01-12 E2051 Iversen, Ingeborg [I1214]
    1800-09-28 E0328 Jepsen, An Cathrine [I0097]
    1801-09-06 E2526 Molzen, Christian [I1511]
    1802-02-28 E1255 Iversen, Jep [I0732]
    1802-05-23 E0290 Johansen, Christina [I0086]
    1803-08-07 E1315 Jacobsen, Catrine Marie [I0759]
    1804-01-03 E2524 Moltzen, Anna Christina Maria [I1510]
    1804-06-24 E1253 Kristina, Mette [I0731]
    1804-08-24 E2690 Seeberg, Anna Maria [I1600]
    1805-03-08 E1317 Jacobsen, Anna Maria [I0760]
    1806-04-01 E0336 Seeberg, Helene [I0100]
    1806-04-20 E1257 Iversen, Christina Margreta [I0733]
    1806-05-18 E0332 Molzen, Andreas [I0099]
    1806-09-28 E1322 Jacobsen, Christian [I0761]
    1807-10-27 E3016 Jørgensen, Jørgen [I1807]
    1808-08-14 E1554 Davidsen, Marie Kirstine [I0880]
    1808-09-18 E0118 Iversen, Jørgen [I0037]
    1808-12-26 E0123 Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038]
    1809-06-11 E2596 Jepsen, Hans [I1537]
    1809-12-26 E0215 Erichsen, Zaiharias [I0065]
    1810-01-01 E3019 Jørgensen, Nis Thaysen [I1808]
    1810-04-28 E0220 Wass, Charlotte Mariane [I0066]
    1810-12-16 E2599 Jepsen, Rasmus [I1538]
    1811-01-22 E1327 Jacobsen, Magdalena [I0762]
    1811-02-03 E1264 Iversen, Jens [I0735]
    1811-09-29 E2541 Thaysen, Anna [I1520]
    1812-01-22 E2685 Seeberg, Christian [I1597]
    1812-06-14 E2536 Molzen, Anna [I1516]
    1812-07-18 E1331 Jacobsen, Hans Jørgen [I0763]
    1813-05-16 E3022 Jørgensen, Silla Margaretha [I1809]
    1813-05-23 E1268 Iversen, Christina Margretha [I0736]
    1814-01-16 E2545 Thaysen, Cathrina [I1521]
    1814-07-03 E2603 Jepsen, Anna [I1539]
    1814-07-14 E2687 Seeberg, Jens [I1598]
    1815-01-22 E1844 Wass, Agata Dorethea [I1084]
    1815-04-01 E3026 Jørgensen, Peter [I1810]
    1816-03-21 E2605 Jepsen, Maren [I1540]
    1816-10-20 E2548 Thaysen, Christian Nissen [I1522]
    1817-04-16 E1201 Bruhn, Ludolph Conrad [I0708]
    1818-08-18 E1470 Nielsen, Godtfred [I0844]
    1818-10-04 E0182 Nielsen, Poul Christian [I0054]
    1819-01-10 E0264 Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
    1819-03-19 E1198 Bruhn, Joachim Adolph [I0707]
    1819-05-11 E2552 Thaysen, Hans [I1523]
    1819-05-20 E2607 Jepsen, Jep [I1541]
    1819-09-12 E0186 Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
    1820-03-28 E1207 Bruhn, Georg [I0710]
    1820-07-01 E0553 Bruhn, Maren Rebecca [I0241]
    1820-09-10 E0269 Christensen, Anne Kirstine [I0081]
    1821-07-08 E1527 Jensdatter, Maren Katrine [I0869]
    1821-12-11 E0306 Davidsen, Mette Marie [I0090]
    1822-02-24 E1356 Charlotte, Anne [I0771]
    1823-01-16 E1204 Bruhn, Anton [I0709]
    1823-08-19 E2815 Bruhn, Juliane Laurine [I1694]
    1824-01-15 E0197 Davidsen, Maria Dorothea [I0057]
    1824-10-10 E2559 Thaysen, Met Kjestin [I1525]
    1825-05-03 E0191 Jensen, Johan Frederik [I0056]
    1825-06-12 E1524 Jensen, Anders Kristian [I0868]
    1825-11-10 E0604 Bruhn, Hans [I0267]
    1826-09-19 E1213 Bruhn, Maren Rebekka [I0712]
    1826-12-25 E1276 Iversen, Christina Maria [I0739]
    1827-04-26 E2818 Bruhn, Ingeborg Joachime [I1695]
    1828-01-27 E0127 Thaysen, Nis [I0039]
    1828-05-09 E0593 Bendixen, Hans [I0261]
    1829-02-21 E1546 Jensen, Ellen Marie [I0876]
    1829-07-22 E1274 Iversen, Jens [I0738]
    1830-02-26 E2821 Bruhn, Christian Friedrich [I1696]
    1830-04-12 E1531 Jensdatter, Anne Marie [I0870]
    1830-08-08 E1996 Christensen, Christian [I1184]
    1832-07-08 E2002 Iversen, Christina [I1186]
    1832-08-26 E2043 Iversen, Jørgen [I1211]
    1833-01-20 E1305 Christensen, Rasmus [I0755]
    1833-05-23 E0309 Davidsen, Anne Christine [I0091]
    1834-04-11 E2004 Iversen, Christina Margretha [I1187]
    1834-10-05 E1308 Christensen, Jacob Christian [I0756]
    1834-11-02 E1548 Jensen, Johannes Johansen [I0877]
    1836-01-01 E1534 Jensdatter, Marie [I0871]
    1836-07-10 E2006 Iversen, Jørgen [I1188]
    1836-07-24 E1310 Christensen, Carolina Catarina [I0757]
    1838-03-03 E2047 Iversen, Christina Maria [I1212]
    1838-05-06 E0225 Erichsen, Terman Christian Jørgen [I0067]
    1838-06-04 E2032 Iversen, Christina Maria [I1200]
    1838-12-02 E1312 Christensen, Peter [I0758]
    1839-01-13 E2008 Iversen, Maria Christina [I1189]
    1839-05-09 E1537 Jensdatter, Inger Marie [I0872]
    1839-06-14 E2671 Molzen, Christian [I1589]
    1840-04-24 E0229 Eriksen, Ane Marie [I0068]
    1840-04-26 E3034 Jørgensen, Anna Cathrina [I1815]
    1840-06-08 E1285 Iversen, Maren [I0744]
    1841-04-20 E2675 Molzen, Christine Esterine [I1590]
    1841-05-18 E1217 Christensen, Catrine Maria [I0717]
    1841-09-12 E2012 Iversen, Claus [I1190]
    1841-11-28 E1280 Iversen, Ellin Maria [I0741]
    1842-04-17 E1550 Jensen, Inge Christine [I0878]
    1842-04-25 E0237 Molzen, Christian [I0072]
    1842-06-03 E1287 Iversen, Christina Magrethe [I0746]
    1843-02-12 E2049 Iversen, ?? Anna Maria [I1213]
    1843-11-19 E1289 Iversen, Jørgen [I0747]
    1844-03-31 E1490 Jensdatter, Anne Johanne [I0854]
    1844-04-19 E1540 Thomsen, Jens Anders [I0873]
    1845-11-09 E2055 Iversen, Jørgen [I1215]
    1846-02-06 E3116 , HansJepsen [I1867]
    1846-05-24 E1219 Iversen, Peter Christian [I0719]
    1847-12-26 E1291 Iversen, Mette Christina [I0748]
    1848-01-30 E3118 Jepsen, Mette Christine [I1868]
    1848-07-23 E1225 Iversen, Christina Margrethe [I0720]
    1848-08-18 E0172 Erichsen, Frederik Lauritz [I0051]
    1849-12-30 E1249 Møller, Sille Marie [I0730]
    1850-03-30 E2761 Bruhn, Margrethe Christiane [I1658]
    1850-04-26 E1293 Iversen, Helene Christina [I0749]
    1850-08-18 E3120 Jepsen, Anna [I1869]
    1850-09-22 E0059 Iversen, Rasmus [I0020]
    1851-12-28 E0510 Møller, Christian Jacobsen [I0203]
    1852-06-06 E1228 Iversen, Ane Marie [I0721]
    1852-07-18 E1295 Iversen, Anna Maria [I0750]
    1853-05-01 E1420 Poulsen, Martine [I0819]
    1853-10-02 E0133 Thaysen, Peter [I0041]
    1854-02-05 E1245 Møller, Peter Jacob [I0729]
    1854-12-26 E1297 Iversen, Jens Christian [I0751]
    1855-05-20 E0207 Jensen, Andreas Hansen [I0060]
    1856-02-24 E1423 Poulsen, Sine [I0820]
    1856-03-09 E2057 Iversen, Peter Christian [I1216]
    1856-04-27 E0137 Thaysen, Anna Catharina [I0042]
    1856-07-27 E2811 Bruhn, Jacob [I1691]
    1856-08-24 E1868 Erichsen, Charlotte Mariane [I1103]
    1857-04-04 E0141 Poulsen, Joseph [I0043]
    1857-05-10 E1299 Iversen, Botilla Maria Dorothea [I0752]
    1857-07-19 E0506 Møller, Anne Elisabeth [I0202]
    1858-06-27 E2025 Jensen, Susanne Catrine Caroline [I1195]
    1858-10-03 E0794 Thaysen, Mette Christine [I0379]
    1859-01-30 E0065 Møller, Marie Margrethe [I0021]
    1859-06-09 E1426 Poulsen, Nicoline [I0821]
    1859-06-09 E1440 Poulsen, Kirstine Marie [I0825]
    1859-09-27 E2741 Bruhn, Jacob Adolf [I1648]
    1860-04-28 E0147 Jensen, Johanne Christine [I0044]
    1860-06-17 E1301 Iversen, Ingeborg Margrethe [I0753]
    1861-06-30 E0796 Thaysen, Cathrine Marie [I0380]
    1862-02-22 E2809 Wildfang, Jacobi [I1690]
    1862-02-28 E2745 Bruhn, Christian Friedrich [I1649]
    1862-08-26 E2807 Bruhn, Albert [I1689]
    1863-12-20 E0798 Thaysen, Jacob Hansen [I0381]
    1864 E0812 Davids, Nicoline [I0386]
    1864-08-28 E1303 Iversen, Peter [I0754]
    1864-09-18 E1359 Jensen, Anne Marie [I0772]
    1864-12-22 E1871 Erichsen, Mariane Emilie Bernhardine [I1105]
    1865-07-09 E0801 Thaysen, Christine Hansine [I0382]
    1865-08-26 E1375 Bendixen, Jacob [I0788]
    1865-08-26 E2706 Bendixen, Jacob [I1626]
    1866-02-04 E0109 Körner, Robert [I0035]
    1866-11-11 E1879 Erichsen, Zaiharias Carl Asmus [I1110]
    1868-03-01 E0804 Thaysen, Marie [I0383]
    1868-07-19 E1873 Erichsen, Auguste Frederikke Marie [I1106]
    1868-07-24 E2713 Bendixen, Birgitte [I1628]
    1869-01-07 E1864 Erichsen, Zacharias Jens Christian [I1101]
    1872-02-16 E0114 Molzen, Helene Jacobine [I0036]
    1872-08-11 E1875 Erichsen, Asmus Carl Emil [I1107]
    1873-02-02 E1866 Erichsen, Termine Catharine [I1102]
    1876-04-07 E2767 Bruhn, Hans [I1661]
    1878-06-08 E1237 Knudsen, Anna Chatrina [I0725]
    1882-08-14 E2698 Erichsen, Peter Zacharias [I1613]
    1882-10-30 E1234 Knudsen, Sophie Margrethe [I0723]
    1883-05-21 E2704 Sørensen, Andrea Charlotte Marie [I1615]
    1886-01-31 E0080 Iversen, Jørgen Peter [I0027]
    1886-12-26 E0151 Poulsen, Pouline [I0045]
    1888-05-27 E0085 Iversen, Anne Sofie [I0028]
    1888-10-14 E1502 Christensen, Niels Peter [I0860]
    1890-10-05 E0090 Iversen, Catrine [I0029]
    1891-04-17 E0158 Poulsen, Andreas [I0047]
    1893-08-06 E0030 Poulsen, Anne Marie [I0010]
    1895-11-10 E0177 Erichsen, Nis Zaiharias [I0052]
    1896-04-26 E0095 Iversen, Peter [I0030]
    1897-09-26 E0046 Erichsen, Frederik [I0016]
    1898-01-14 E0169 Poulsen, Johanne Christine [I0050]
    1900-07-22 E1411 Poulsen, Andres Christian [I0816]
    1900-11-18 E0102 Iversen, Dosine [I0032]
    1903 E2828 Boysen, Margrethe [I1698]
    1903-09-06 E0106 Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
    1905-09-17 E0851 Iversen, Rasmus [I0408]
D Død 1596 E0784 Nissen, Fester [I0368]
    1660 E0780 , Botel [I0363]
    1660 E0783 , Carren [I0367]
    1669-06-20 E2450 Jepsdatter, Bothel [I1468]
    1674-01-16 E2190 Hansen, Simon [I1314]
    1676 E0782 Festersen, Fester [I0366]
    1681-11-15 E2193 Pedersdatter, An [I1315]
    1684-06-08 E2206 , Simen [I1323]
    1685-06-28 E2208 , Hans [I1324]
    1686-10-03 E2210 , Hans [I1325]
    1688-06-23 E2212 , Maren [I1326]
    1692-08-19 E2307 Boysen, Peter [I1389]
    1694-04-05 E2303 Boysen, Jep [I1386]
    1694-10-30 E2304 Dirich, Christine [I1387]
    1696 E2521 , Anna [I1507]
    1697-05-13 E2435 , Marcus [I1459]
    1698-02-18 E2481 , Peter [I1481]
    1704-12-14 E2667 Willasdatter, An [I1586]
    1705-01-02 E2237 , Else [I1350]
    1706-02-17 E2437 , Jep [I1460]
    1708-06-25 E2442 , Anonymos [I1463]
    1709 E2519 Petersen, Christen [I1506]
    1709-03-10 E2669 Willasdatter, Anne [I1587]
    1710-02-14 E2425 Jepsdatter, Christine [I1456]
    1711-12-02 E2511 Nisdatter, Magdalena [I1497]
    1712 E2177 Simonsen, Anders [I1305]
    1712-02-08 E2483 , Peter [I1482]
    1712-06-24 E2446 , Anonymos [I1465]
    1714 E2397 Jørgensdatter, Syndet [I1442]
    1714-11-14 E2234 Anderssen, Søren [I1346]
    1715 E2198 Hansen, Michel [I1318]
    1715-05-01 E2449 , Anonymos [I1467]
    1716 E2240 Ibsen, Anders [I1352]
    1718-08-12 E2168 Sørensdatter, Lena [I1301]
    1720 E2415 , Maren [I1451]
    1721 E0786 , Maren [I0373]
    1721 E0788 Rossen, Erik [I0376]
    1722 E2418 , Karen [I1452]
    1724-03-15 E2357 , Jens [I1422]
    1725-11-06 E2170 Sørensdatter, Sylla [I1302]
    1726 E0769 Petersen, Fester [I0354]
    1726-06-10 E2174 Iversen, Nis [I1303]
    1727 E2403 Jørgens, Ellen [I1444]
    1728-01-07 E2395 Hansen, Jens [I1441]
    1728-03-01 E2359 , Jens [I1423]
    1728-09-29 E2462 Petersdatter, Marin [I1472]
    1728-11-14 E2349 Jessen, Christian [I1417]
    1729 E0670 Brød, Christen Nissen [I0299]
    1731-09-14 E2297 Jepsen, Boy [I1384]
    1733-01-25 E2508 Nielsen, Christen [I1496]
    1733-04-25 E2468 Petersdatter, Birret [I1474]
    1733-06-03 E2224 Christensen, Anders [I1342]
    1733-09-12 E2340 , Anonymos [I1411]
    1735 E2399 Jørgensen, Jørgen [I1443]
    1736-05-10 E2653 , Anne [I1575]
    1737-03-03 E2440 , Marcus [I1462]
    1738-08-15 E2407 Christensen, Peder [I1447]
    1739-10-21 E2633 Andersdatter, Elsbe [I1561]
    1741-01-15 E2329 Marie, Anne [I1403]
    1741-06-16 E2649 , Kirsten [I1573]
    før 1741-09-18 E1735 , Eline [I1013]
    1741-09-20 E1794 Christensen, Rasmus [I1051]
    1742-06-26 E2084 Jepsen, Peter [I1232]
    1743-05-01 E2454 Petersdatter, Mette [I1469]
    1743-08-08 E2301 Petersdatter, Christine [I1385]
    1744-07-12 E2092 Hansen, Jørgen [I1235]
    1745 E0744 Bruhn, Jep Hansen [I0340]
    1745-03-14 E2636 Andersdatter, Maren [I1562]
    1745-05-07 E2181 Andersdatter, Maren [I1307]
    1746-02-27 E2130 Petersdatter, Karen [I1274]
    1746-09-19 E2651 , Anne [I1574]
    1746-10-25 E2323 , Hans [I1398]
    1746-10-30 E0779 Ivers, Kiestin [I0361]
    1747-03-15 E2066 Jørgensdatter, Lehna [I1222]
    1747-08-29 E2346 , Christin [I1414]
    1748 E0790 , Anna [I0377]
    1748-08-01 E3257 Nold, Christian [I1971]
    1748-10-21 E2260 Pedersdatter, Mette [I1365]
    1748-11-24 E2369 , Christian [I1427]
    1749-04-14 E2038 Sørensen, Jørgen [I1203]
    1749-10-10 E2204 Michelsdatter, Anne [I1322]
    1750 E2504 Eriksdatter, Anna [I1494]
    1750-08-23 E1747 Pedersen, Thomas [I1020]
    1750-08-23 E1749 Christensdatter, Else [I1021]
    1751 E2250 Sofrensen, Christen [I1360]
    1751-04-25 E2196 Simonsdatter, Mette [I1316]
    1752 E2228 Søfrensdatter, Inger [I1343]
    1754 E2244 Olufsdatter, Anne [I1353]
    1754-04-14 E2313 Boysen, Hans [I1391]
    1755-08-10 E2373 , Lorens [I1429]
    1756-08-24 E3260 Trøjel, Maren [I1972]
    1756-10-19 E2069 Jørgensen, Søren [I1223]
    1756-12-08 E2492 , Peter [I1486]
    1757-02-27 E2386 , Peter [I1436]
    1757-03-19 E3292 Bargum, Thomas Carsten [I1984]
    1757-04-14 E2489 , Hans [I1484]
    1757-08-21 E2216 Christensen, Margrete [I1332]
    1758-02-24 E2429 Jepsen, Dirich [I1457]
    1758-04-16 E2132 Petersdatter, Anne Cathrine [I1275]
    1758-05-07 E1801 Andersen, Oluf [I1056]
    1758-05-07 E2371 , Christian [I1428]
    1758-08-27 E2367 , Peter [I1426]
    1759-09-15 E1987 Kirstine, Mette [I1178]
    1759-09-15 E2641 , Pigebarn [I1565]
    1759-11-24 E2326 , Peter [I1400]
    1760-01-16 E2263 Vognsdatter, Maren [I1367]
    1760-12-12 E3273 Bargum, Thomas Christian [I1976]
    1761-09-29 E2938 , Maren [I1762]
    1762-01-16 E2350 Jeppes, Bodel [I1418]
    1762-01-24 E2275 Christensdatter, Ellen [I1377]
    1762-10-12 E2942 Laustes, Jørgen [I1763]
    1762-12-12 E2316 Boysdatter, Kierstin [I1392]
    1763-01-06 E2248 Andersdatter, Mette [I1355]
    1763-06-05 E1759 Andersdatter, Karen [I1026]
    1764-08-28 E0776 Laustsen, Iver [I0360]
    1765-10-06 E1990 Andersen, Christian [I1179]
    1765-10-13 E2392 , Christian [I1439]
    1767-01-13 E3284 , Barn [I1980]
    1767-09-29 E2231 Andersdatter, Else [I1344]
    1767-10-11 E2390 Agnis, Birte [I1438]
    1768 E2253 Jensdatter, Maren [I1361]
    1768-04-28 E2956 , Kiesten [I1768]
    1768-05-08 E1773 , Claus [I1034]
    1770 E0658 Marcorsdatter, Margrethe [I0290]
    1770 E0716 Eschelsen, Peter [I0324]
    1770 E0719 Pedersdatter, Ellen [I0325]
    1770-12-16 E2281 Clausdatter, Ellen [I1379]
    1771-08-10 E3263 Bargum, Hermann Christian [I1973]
    1771-12-17 E1683 Iversen, Jørgen [I0989]
    1772 E1992 Andersen, Anders [I1180]
    1772-06-05 E2960 Thaysen, Per [I1769]
    1772-10-11 E1751 Poulsen, Claus [I1022]
    1773 E0753 , Mette [I0344]
    1773-04-04 E0374 Jørgensen, Jens [I0115]
    1773-04-18 E1981 Krog, Andreas Andersen [I1176]
    1773-06-19 E0731 Nold, Botille Sophia [I0330]
    1773-12-00 E3287 Sprick, Catharina [I1982]
    1774 E0655 Hohlmann, Nis Hansen [I0289]
    1774-05-05 E2664 Willasen, Oluf [I1584]
    1774-06-21 E2094 Christiansdatter, Sille Malen [I1236]
    1774-08-20 E3301 Bargum, Sophie Loise [I1988]
    1774-10-09 E2352 Christensdatter, Karen [I1419]
    1775 E1984 Christensdatter, Karen [I1177]
    1775-05-28 E2388 , Peter [I1437]
    1775-08-21 E2071 Boysen, Jep [I1224]
    1775-09-27 E1777 , Claus [I1037]
    1775-11-26 E1757 Hansen, Christen [I1025]
    1776-02-12 E2144 Møller, Hans Jørgensen [I1281]
    1776-06-05 E2278 Petersen, Christen [I1378]
    1777 E0681 , Bodel [I0304]
    1777 E0748 Bruhn, Hans Jepsen [I0342]
    1777 E0751 Jepsdatter, Anna [I0343]
    1777-04-10 E3303 Bargum, Maria Conradina [I1989]
    1777-09-09 E2134 Petersdatter, Mette Malene [I1276]
    1777-09-14 E1753 Jensdatter, Sofie [I1023]
    1779 E0707 Møller, Eschel Petersen [I0320]
    1779 E0710 , Bodel [I0321]
    1779-02-11 E2270 , Peter [I1373]
    1779-03-05 E0360 Hansen, Hans Jørgen [I0109]
    1779-07-04 E2183 Andersdatter, Maren [I1308]
    1780 E0676 Brød, Nis Christensen [I0302]
    1780-01-05 E2496 Møller, Jørgen Hansen [I1490]
    1780-12-27 E1689 Iversen, Kristina [I0991]
    1781-12-02 E3232 Sprich, Maria Rebekka [I1937]
    1782 E1909 Jensdatter, Anna [I1132]
    1782-02-13 E2964 Taysen, Kirstin [I1770]
    1782-10-04 E1733 Brock, Christen Christensen [I1012]
    1782-11-27 E2992 Kalles, Ann Cathrin [I1783]
    1782-12-30 E2361 Christensen, Jep [I1424]
    1783-01-19 E1782 , Margrethe [I1040]
    1783-05-01 E1707 Boysen, Jørgen [I0997]
    1783-11-23 E0371 Hansdatter, Anna [I0112]
    1783-12-14 E1784 , Claus [I1041]
    1784-04-10 E1710 Boysen, Jørgen [I0998]
    1784-04-25 E2257 Michelsen, Jens [I1362]
    1786 E2162 Jensen, Jens [I1291]
    1786-07-02 E1830 , Drengebarn [I1079]
    1786-12-10 E1766 , Claus [I1030]
    1787 E0701 Bossen, Mads Marcorsen [I0315]
    1787-01-06 E2269 Boysen, Jørgen [I1372]
    1787-02-11 E0368 Petersen, Jacob [I0111]
    1788-01-17 E1833 Erichsen, Johannes [I1080]
    1788-03-22 E1713 Boysen, Jørgen [I0999]
    1788-05-21 E0733 Bruhn, Jørgen Jepsen [I0331]
    1788-06-16 E3308 Bruhn, Bothilde Sophie [I1991]
    1788-07-20 E1769 Clausdatter, Anne [I1032]
    1788-12-03 E2259 Nielsdatter, Maren [I1363]
    1789 E0703 Bossen, Mette [I0316]
    1789-09-13 E1764 Margrethe, Mette [I1029]
    1789-09-16 E1814 Lauritsdatter, Johanne Kiersten [I1071]
    1790-03-28 E1920 , Christen [I1139]
    1790-04-10 E2638 Andersdatter, Maren [I1563]
    1790-12-21 E1717 Boysen, Ingeborg [I1000]
    1792 E0714 , Bodel [I0323]
    1792-05-30 E2984 , Cathrin [I1781]
    1792-06-07 E2988 Jepsen, Hans [I1782]
    1792-06-09 E2574 , Ann [I1531]
    1793-08-17 E0757 Taysen, Per Nis [I0347]
    1794-06-15 E1891 Sørensøn, Jens [I1120]
    1795-03-25 E1884 Chrestensdatter, Sophie [I1116]
    1795-05-12 E2578 Jepsen, Kiesten [I1532]
    1795-11-22 E2261 Hansen, Jens [I1366]
    1796 E0740 , Metta [I0336]
    1796-02-19 E3299 Bargum, Bothilde Sophia [I1987]
    1796-10-30 E0737 Detlefsen, Anne Margrethe [I0332]
    1797 E0679 , Bodel [I0303]
    1797-02-25 E1721 Boysen, Ingeborg [I1001]
    1797-11-07 E0660 Brød, Jes Christensen [I0294]
    1798-01-05 E0727 Bargum, Ludolf Conrad [I0329]
    1798-01-14 E0390 Jørgensen, David [I0121]
    1798-08-26 E1755 Clausen, Poul [I1024]
    1799 E0664 Bossen, Maren [I0295]
    1799-06-30 E2586 , Kiesten [I1534]
    1799-11-25 E0353 Boysen, Jep [I0105]
    1800 E0673 Brød, Nis Christensen [I0301]
    1800 E0696 Jessen, Nis [I0311]
    1800-05-23 E2582 Jepsen, Ann Cathrin [I1533]
    1801 E0631 Bruhn, Hans [I0281]
    1801-03-04 E1582 Larsdatter, Anne Marie [I0892]
    1801-05-16 E1780 , Kirsten [I1039]
    1801-12-13 E1761 Clausen, Søren [I1027]
    1802-03-25 E2354 Jepsdatter, Elsabe [I1421]
    1802-10-17 E1959 Nielsen, Simon [I1165]
    1804-02-12 E1954 Christensen, Niels [I1161]
    1804-06-01 E0394 Andersdatter, Mette Kiestine [I0122]
    1805 E0688 , Bodel [I0308]
    1805 E1905 Paal, Laus Jensen [I1131]
    1806 E0615 Bertelsdatter, Ellen [I0271]
    1806 E0712 , Ellen [I0322]
    1806 E0755 , Tyre [I0346]
    1806-06-29 E1591 Andersen, Laurits [I0896]
    1807-02-26 E0378 Christiansdatter, Kirsten [I0116]
    1808-04-25 E2590 Peders, Ans [I1535]
    1808-12-22 E1258 Iversen, Christina Margreta [I0733]
    1809-04-05 E1740 Brock, Christen Christensen [I1015]
    1809-04-17 E2074 Jepsen, Boi [I1228]
    1809-05-10 E1737 Brock, Bertel Christensen [I1014]
    1809-08-19 E2088 Jepsen, Peter [I1233]
    1810-05-25 E2096 Jørgensen, Christian [I1237]
    1810-05-31 E2658 , Maren [I1580]
    1810-07-16 E1933 Christensen, Michel [I1147]
    1810-08-18 E0387 , Birret [I0118]
    1810-12-31 E2631 Andersdatter, Karen [I1560]
    1811-07-08 E2284 Christensen, Peter [I1380]
    1811-12-29 E0356 Jørgensdatter, Ingeburg [I0106]
    1812-02-26 E2289 Jørgensdatter, Sindet [I1381]
    1812-03-27 E1593 Andersen, Niels [I0897]
    1812-04-26 E1328 Jacobsen, Magdalena [I0762]
    1812-12-17 E2948 Thaysen, Laust [I1765]
    1813 E0626 Eskelsdatter, Mette [I0277]
    1813-03-22 E0634 Bargum, Maren Rebecca [I0282]
    1813-12-22 E0623 Brød, Christen Jessen [I0276]
    1814-03-13 E3023 Jørgensen, Silla Margaretha [I1809]
    1814-06-05 E1693 Jepsen, Boy [I0993]
    1815 E0724 Petersdatter, Mette [I0327]
    1815-03-19 E2542 Thaysen, Anna [I1520]
    1815-03-24 E0245 Iversen, Jørgen [I0074]
    1815-04-23 E2394 Margaret, Cathrine [I1440]
    1815-08-07 E3234 Nold, Maria Margrethe [I1938]
    1815-10-20 E1702 Boysen, Anna [I0995]
    1815-12-21 E2104 Jørgensen, Rasmus [I1249]
    1816-02-27 E2115 Jørgensdatter, Bodel [I1262]
    1816-06-12 E1578 Olsen, Anders [I0891]
    1817 E0612 Hohlmann, Hans Nissen [I0270]
    1818 E0571 Sophie, Margrethe [I0251]
    1818-05-11 E0764 Laustes, Karen [I0349]
    1818-05-19 E2549 Thaysen, Christian Nissen [I1522]
    1819-08-22 E0248 Boysen, Christina Margretha [I0075]
    1820 E0721 Petersen, Hans [I0326]
    1820-09-09 E1471 Nielsen, Godtfred [I0844]
    1821-01-23 E0350 Jensdatter, Mett [I0104]
    1821-03-16 E1971 Davidsdatter, Karen [I1170]
    1821-12-14 E2565 Jepsen, Hans [I1529]
    1822-05-29 E0364 Petersdatter, Karen [I0110]
    1823-11-23 E2553 Thaysen, Hans [I1523]
    1825 E0686 Brød, Anders Nissen [I0307]
    1825-06-07 E1929 Nielsdatter, Maren [I1146]
    1825-10-12 E1697 Boysen, Maren [I0994]
    1825-10-13 E2265 Jensen, Michel [I1368]
    1826-01-29 E0383 Hansen, Mathias [I0117]
    1826-02-11 E0407 Molzen, Christian [I0131]
    1826-05-10 E0652 Bruhn, Christian Friederik [I0288]
    1827-01-05 E2052 Iversen, Ingeborg [I1214]
    1827-03-15 E0325 Mathiesen, Jacob [I0096]
    1828 E0628 Brød, Bodel [I0278]
    1828 E0698 , Ingeborg [I0312]
    1828-04-27 E0278 Jensen, Christian [I0083]
    1828-12-02 E1277 Iversen, Christina Maria [I0739]
    1829-05-02 E2600 Jepsen, Rasmus [I1538]
    1829-05-26 E1925 Michelsen, Christian [I1145]
    1829-08-06 E0163 Taysen, Peter [I0048]
    1829-09-23 E3277 Frederikke, Cathrine [I1977]
    1830-02-04 E0346 Jørgensen, Iver [I0103]
    1831 E0666 Brød, Bodel [I0296]
    1831-03-24 E1555 Davidsen, Marie Kirstine [I0880]
    1831-08-31 E0644 Bruhn, Jacob Adolf [I0285]
    1832-02-18 E0303 Davidsen, Caroline [I0089]
    1832-07-02 E3242 Bargum, Ludolf Conrad [I1941]
    1832-07-03 E3280 Christine, Rebecka [I1978]
    1832-12-15 E2377 Christian, Peter [I1432]
    1833-01-19 E1812 Erichsen, Zacharias [I1070]
    1833-01-29 E1967 Catrine, Anne [I1169]
    1833-02-04 E0295 Davidsen, Anders Hansen [I0087]
    1833-07-15 E3305 Bargum, Hermann Christian Friedrich [I1990]
    1834 E3254 Christensen, Jørgen [I1967]
    1834-07-05 E0260 Eriksdatter, Anna Elisabeth [I0079]
    1835 E0563 Hohlmann, Hans Feddersen [I0247]
    1835-02-23 E1269 Iversen, Christina Margretha [I0736]
    1836-03-29 E1561 Hans, ?? [I0883]
    1836-05-02 E2044 Iversen, Jørgen [I1211]
    1837-02-21 E0411 Hammer, Ester Christine [I0132]
    1837-04-08 E2616 Kjerstina, Gyde [I1549]
    1837-06-09 E1461 Christensen, Niels [I0841]
    1837-09-29 E2618 , Anna [I1550]
    1838 E2624 Davidsen, Mette Kristina [I1554]
    1839 E0617 Hohlmann, Margrethe [I0272]
    1839-05-25 E2613 Kristina, Ide [I1547]
    1839-06-20 E1306 Christensen, Rasmus [I0755]
    1839-07-10 E1313 Christensen, Peter [I0758]
    1840-01-30 E0300 Thams, Johanne Maria [I0088]
    1841 E2626 Davidsen, Johan Lorenz [I1555]
    1841-04-19 E2696 Molzen, Nis [I1603]
    1841-05-12 E3240 Bargum, Joachim Conrad [I1940]
    1841-08-14 E1564 Christensdatter, Inger [I0884]
    1841-10-13 E1487 Christensen, Niels [I0852]
    1841-10-13 E2672 Molzen, Christian [I1589]
    1841-11-25 E2033 Iversen, Christina Maria [I1200]
    1842-06-18 E1261 Iversen, Iwer [I0734]
    1842-08-05 E1281 Iversen, Ellin Maria [I0741]
    1843 E0554 Bruhn, Maren Rebecca [I0241]
    1843-04-30 E2013 Iversen, Claus [I1190]
    1844 E0619 Hohlmann, Cathrine [I0273]
    1844 E2628 Davidsen, Andreas Christian [I1556]
    1844-05-28 E2968 Taysen, Cathrin [I1771]
    1844-12-02 E1516 Andersen, Jens [I0866]
    1845-02-11 E1541 Thomsen, Jens Anders [I0873]
    1846 E0413 Hohlmann, Nis Hansen [I0133]
    1846-07-11 E0524 Erichsen, Laurits Lausenius [I0210]
    1846-11-18 E0318 Thaysen, Peter [I0094]
    1847-08-25 E3237 Bargum, Christian Thomas [I1939]
    1848-08-14 E0312 Erichsen, Jørgen [I0092]
    1849 E0559 Hohlmann, Hans [I0245]
    1849 E2975 Heisel, Metta Kierstina [I1775]
    1849-05-13 E0283 Helena, Anna [I0084]
    1850-01-25 E1676 Iversen, Jes [I0986]
    1850-02-26 E3294 Bargum, Christina Sophia Friederike [I1985]
    1850-05-18 E0203 Jensen, Jens [I0058]
    1852-08-22 E1464 Poulsdatter, Johanne [I0842]
    1853 E1528 Jensdatter, Maren Katrine [I0869]
    1854 E0586 Bendixen, Maren Rebecca [I0257]
    1854-06-21 E0815 , Pigebarn [I0388]
    1854-10-06 E1334 Jacobsen, Nis [I0764]
    1855-04-27 E0255 Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078]
    1855-05-20 E0208 Jensen, Andreas Hansen [I0060]
    1856-02-24 E2151 , Niels [I1286]
    1856-03-26 E0817 dødfødt, Pigebarn [I0389]
    1857 E3253 Biørnsen, Marina [I1965]
    1857-04-02 E0511 Møller, Christian Jacobsen [I0203]
    1857-04-03 E1431 , Pigebarn [I0822]
    1857-10-05 E0507 Møller, Anne Elisabeth [I0202]
    1858-02-18 E0647 Bruhn, Hans Detlef [I0286]
    1858-03-00 E0636 Bruhn, Jørgen [I0283]
    1859-01-25 E0265 Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
    1859-05-03 E2292 Petersdatter, Anna Cathrine [I1382]
    1860 E2739 Bruhn, Anna Birgitta Elisabeth [I1647]
    1861-05-30 E1817 Erichsen, Rasmus [I1072]
    1862 E0416 Brød, Maren [I0134]
    1862 E0565 Hohlmann, Mette Sophie [I0248]
    1864-01-01 E0291 Johansen, Christina [I0086]
    1864 E0799 Thaysen, Jacob Hansen [I0381]
    1864 E3180 Iversen, Kiestin [I1902]
    1865 E0322 Iversen, Mett Kiestin [I0095]
    1865 E3039 Petersen, Jørgen [I1817]
    1865-01-14 E1434 , Pigebarn [I0823]
    1865-01-14 E1437 , Drengebarn [I0824]
    1865-07-03 E1318 Jacobsen, Anna Maria [I0760]
    1866 E0418 Bendixen, Jacob [I0135]
    1866-12-08 E2018 Skov, Synnet Marie [I1192]
    1868 E3164 Jensen, Jørgen [I1894]
    1868-08-11 E1250 Møller, Sille Marie [I0730]
    1868-09-30 E2611 Ludvig, Christian [I1546]
    1869 E1855 , Anne [I1094]
    1870 E1857 , Karen [I1095]
    1870 E2794 Schmidt, Georg [I1678]
    1870-01-10 E1265 Iversen, Jens [I0735]
    1871 E0805 Thaysen, Marie [I0383]
    1871-02-25 E0340 Hohlmann, Nis [I0101]
    1871-09-16 E0192 Jensen, Johan Frederik [I0056]
    1872-06-04 E2693 Molzen, Samuel [I1601]
    1873 E1199 Bruhn, Joachim Adolph [I0707]
    1873-07-24 E0241 Hohlmann, Maren Christine [I0073]
    1874 E0329 Jepsen, An Cathrine [I0097]
    1874 E1357 Charlotte, Anne [I0771]
    1874-08-11 E2776 Petersen, Anna Magdalene [I1667]
    1874-10-03 E0286 Jensen, Jens [I0085]
    1875 E1852 , Kjesten [I1092]
    1875 E2819 Bruhn, Ingeborg Joachime [I1695]
    1876 E2816 Bruhn, Juliane Laurine [I1694]
    1876-09-13 E2622 Davidsen, Anders Hausten [I1553]
    1876-11-01 E0198 Davidsen, Maria Dorothea [I0057]
    1877-03-20 E2009 Iversen, Maria Christina [I1189]
    1877-04-14 E2020 Skov, Peter Christian [I1193]
    1878-06-22 E0119 Iversen, Jørgen [I0037]
    1878-12-30 E1323 Jacobsen, Christian [I0761]
    1879 E2597 Jepsen, Hans [I1537]
    1879 E2764 Bruhn, Peter [I1659]
    1880-08-31 E0650 Bruhn, Anna Margrethe [I0287]
    1881 E0422 Bruhn, Margrethe Marie [I0136]
    1881-01-09 E0183 Nielsen, Poul Christian [I0054]
    1881-03-16 E2609 , David [I1544]
    1881-06-12 E0333 Molzen, Andreas [I0099]
    1882 E3142 Heisel, Metta Christine [I1881]
    1882-06-13 E0802 Thaysen, Christine Hansine [I0382]
    1883 E2746 Bruhn, Christian Friedrich [I1649]
    1884 E0551 Hohlmann, Margrethe [I0240]
    1884 E2780 Bruhn, Hans [I1669]
    1884 E2973 Heisel, Trinike Botille [I1774]
    1884-02-07 E0216 Erichsen, Zaiharias [I0065]
    1885 E3017 Jørgensen, Jørgen [I1807]
    1885-03-14 E2699 Erichsen, Peter Zacharias [I1613]
    1886 E0591 Bendixen, Clara [I0259]
    1887 E0588 Bendixen, Bendix Georg [I0258]
    1887 E2783 Bruhn, Jørgen [I1670]
    1887-05-15 E1468 Nielsen, Christian [I0843]
    1887-12-26 E0231 Erichsen, Asmus Carl [I0069]
    1888 E0594 Bendixen, Hans [I0261]
    1888 E2901 Thaysen, Nis [I1741]
    1889 E2882 Richelsen, Conradine Sophia [I1727]
    1890 E2546 Thaysen, Cathrina [I1521]
    1890 E2908 Thaysen, Nis [I1746]
    1890-03-12 E0221 Wass, Charlotte Mariane [I0066]
    1891 E0573 Hohlmann, Ellen [I0252]
    1892 E2560 Thaysen, Met Kjestin [I1525]
    1893 E1196 Bruhn, Hans [I0706]
    1893 E1205 Bruhn, Anton [I0709]
    1893 E2852 Ottsen, Hans Marcorsen [I1709]
    1893-01-30 E0124 Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038]
    1894 E1208 Bruhn, Georg [I0710]
    1894 E3182 Jepsen, Hans [I1903]
    1894-11-16 E1520 Christensdatter, Mette Johanne [I0867]
    1895 E1202 Bruhn, Ludolph Conrad [I0708]
    1895 E1214 Bruhn, Maren Rebekka [I0712]
    1895 E3149 Heisel, Nis Peter [I1885]
    1895-12-13 E3337 Körner, Helene [I2021]
    1896 E0561 Hohlmann, Dorthea Maria [I0246]
    1897-04-05 E0270 Christensen, Anne Kirstine [I0081]
    1898 E2762 Bruhn, Margrethe Christiane [I1658]
    1898 E2884 Richelsen, Laurine Christine [I1728]
    1899 E2778 Bruhn, Maren Rebecca [I1668]
    1899-12-20 E0337 Seeberg, Helene [I0100]
    1900-04-25 E1483 Christensen, Christian Godtfred [I0851]
    1901 E2841 Krag, Eline [I1703]
    1901-03-04 E3339 , Drengebarn [I2022]
    1902 E2822 Bruhn, Christian Friedrich [I1696]
    1903 E2886 Richelsen, Maria Rebecca [I1729]
    1904 E0128 Thaysen, Nis [I0039]
    1904 E2921 Thaysen, Jørgen [I1752]
    1906 E0605 Bruhn, Hans [I0267]
    1906 E3097 Jensen, Hans [I1855]
    1906 E3099 Jensen, Jørgen [I1856]
    1907 E0131 Matthiesen, Christine [I0040]
    1908 E2866 Bruhn, Jacob Hans [I1717]
    1911-02-04 E1361 Christensen, Caroline [I0774]
    1913 E3035 Jørgensen, Anna Cathrina [I1815]
    1913 E3198 Petersen, Anna [I1913]
    1913-01-09 E0110 Körner, Robert [I0035]
    1914 E0597 Bendixen, Theora [I0262]
    1914-05-12 E0187 Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
    1914-06-21 E0115 Molzen, Helene Jacobine [I0036]
    1914-09-12 E0081 Iversen, Jørgen Peter [I0027]
    1915 E2750 Bruhn, Christian Friedrich [I1651]
    1916 E0343 Bendixen, Jacobine Maria [I0102]
    1916 E3189 Petersen, Rasmus Jessen [I1907]
    1916-07-07 E0966 Margrethe, Marie [I0488]
    1916-07-08 E0091 Iversen, Catrine [I0029]
    1917 E2742 Bruhn, Jacob Adolf [I1648]
    1917-02-07 E0173 Erichsen, Frederik Lauritz [I0051]
    1918 E3092 Jensen, Jes [I1852]
    1919-02-26 E0076 Iversen, Christian [I0025]
    1919-10-21 E0060 Iversen, Rasmus [I0020]
    1920-02-21 E0096 Iversen, Peter [I0030]
    1920-03-25 E0086 Iversen, Anne Sofie [I0028]
    1921 E0599 Bendixen, Jep [I0263]
    1921 E1246 Møller, Peter Jacob [I0729]
    1922 E2838 Krag, Eschel [I1702]
    1922-01-31 E0142 Poulsen, Joseph [I0043]
    1925 E2926 Petersen, Jørgen Peter [I1755]
    1926 E0226 Erichsen, Terman Christian Jørgen [I0067]
    1926-05-06 E1220 Iversen, Peter Christian [I0719]
    1927 E2768 Bruhn, Hans [I1661]
    1928-10-01 E0138 Thaysen, Anna Catharina [I0042]
    1929 E2710 Bendixen, August [I1627]
    1929 E2869 Bruhn, Albert [I1718]
    1929 E3144 Heisel, Mette Christine [I1882]
    1929-11-05 E0148 Jensen, Johanne Christine [I0044]
    1930 E2707 Bendixen, Jacob [I1626]
    1930 E2843 Krag, Birgitte Laurine [I1704]
    1930-04-10 E1376 Bendixen, Jacob [I0788]
    1931 E2978 Heisel, Peter Petersen [I1777]
    1931 E3111 Hansen, Hans [I1864]
    1931-11-23 E1379 Bendixen, Hans [I0789]
    1932-07-13 E0874 Margrete, Anne [I0419]
    1933 E3126 Jepsen, Cathrine [I1872]
    1934 E3122 Jepsen, Marie Cathrine [I1870]
    1935 E3128 Jepsen, Asmus [I1873]
    1936 E0134 Thaysen, Peter [I0041]
    1936 E3124 Jepsen, Peter Thaysen [I1871]
    1936-11-24 E0066 Møller, Marie Margrethe [I0021]
    1937 E0548 Hohlmann, Jacob Adolf [I0239]
    1937 E2918 Thaysen, Hans [I1751]
    1938 E2714 Bendixen, Birgitte [I1628]
    1938-04-19 E1443 Poulsen, Laura [I0826]
    1938-07-12 E0867 Wohlgemuth, Anne Sophie [I0416]
    1940-12-28 E1406 Mumm, Margrethe [I0813]
    1942 E3041 Petersen, Anna Christine [I1818]
    1943 E3139 Heisel, Jes Peter [I1879]
    1943-10-23 E0927 Lassen, Petra Poulsen [I0457]
    1946 E3045 Petersen, Cathrina Marie [I1821]
    1946-03-02 E1381 Bendixen, Marie [I0791]
    1948-07-21 E0946 Gerber, Heinrich Wilhelm [I0475]
    1951-07-24 E0074 Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024]
    1952-01-21 E0070 Iversen, Anna Christine [I0022]
    1953 E3043 Petersen, Christine Marie [I1819]
    1953-04-25 E1427 Poulsen, Nicoline [I0821]
    1954 E3192 Petersen, Anna Margretha [I1908]
    1955 E3089 Jensen, Jørgen Thøgesen [I1850]
    1957 E2736 Closter, Lorenz [I1644]
    1957-12-29 E0830 Schack, Anni [I0399]
    1958 E2914 Thaysen, Jacob [I1749]
    1958-04-15 E0047 Erichsen, Frederik [I0016]
    1960-11-03 E1503 Christensen, Niels Peter [I0860]
    1960-12-23 E0519 Erichsen, Peter Friedrich [I0207]
    1962-06-29 E0072 Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
    1963-01-17 E1396 Poulsen, Johan Frederik [I0806]
    1963-05-06 E0159 Poulsen, Andreas [I0047]
    1966 E2858 Knudsgaard, Hans [I1711]
    1966-10-14 E0152 Poulsen, Pouline [I0045]
    1967 E0178 Erichsen, Nis Zaiharias [I0052]
    1967 E2752 Bruhn, Georg [I1652]
    1969 E3047 Petersen, Peter Jørgen [I1822]
    1970-05-16 E0852 Iversen, Rasmus [I0408]
    1973 E3061 Jacobsen, Johan Philip [I1833]
    1973-02-12 E1412 Poulsen, Andres Christian [I0816]
    1973-03-03 E0898 Rosenberg, Flemming [I0438]
    1973-03-30 E0031 Poulsen, Anne Marie [I0010]
    1973-06-00 E1074 Schmidt, Tage Lassen [I0585]
    1973-07-13 E1076 Schmidt, Helle Lassen [I0586]
    1975-05-23 E0056 Erichsen, Frederik Robert Körner [I0019]
    1976-03-30 E0923 Lassen, Kristine Marie Poulsen [I0454]
    1976-12-10 E0862 Wohlgemuth, Hermann Kurt [I0412]
    1977 E3212 Jepsen, Anna Bothilla [I1924]
    1978-04-27 E0170 Poulsen, Johanne Christine [I0050]
    1978-08-09 E0025 Iversen, August Wilhelm [I0009]
    1979-04-03 E0107 Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
    1979-05-19 E0964 Nissen, Anni [I0487]
    1980 E3094 Jensen, Peter Petersen [I1853]
    1980-04-11 E0099 Iversen, Caroline Catrine [I0031]
    1982-02-19 E0838 Poulsen, Jørgen [I0402]
    1982-03-22 E0051 Körner, Gertrud Paula [I0017]
    1983-02-01 E0823 Schack, Maria [I0395]
    1983-10-26 E1455 Poulsen, Karoline [I0838]
    1984-04-14 E0826 Schack, Gretchen [I0396]
    1985 E3101 Jensen, Anna [I1857]
    1994 E3812 Iversen, Dosine [I0032]
    1998-02-09 E0011 Iversen, Hans [I0005]
    1998-07-08 E0015 Erichsen, Sonja Poula [I0006]
    1999-10-10 E0039 Iversen, Jørgen Peter [I0013]
    2001-04-19 E0034 Iversen, Rasmus [I0011]
    2003-05-23 E0483 Iversen, Ib [I0181]
    2004-09-02 E0036 Iversen, Maria Margrethe [I0012]
    2008-08-08 E0054 Erichsen, Ingeborg Helene [I0018]
    2009-10-25 E0043 Iversen, Grete [I0015]
F Fødsel CA 1775 E0315 Madsen, Ane [I0093]
    E0348 Jensdatter, Mett [I0104]
    1748 ? E0355 Jørgensdatter, Ingeburg [I0106]
    E0372 , Charlotte [I0114]
    ULTIMO 1748 E0389 Jørgensen, David [I0121]
    CA 1751 E0406 Molzen, Christian [I0131]
    E0410 Hammer, Ester Christine [I0132]
    E0705 Boysen, Bertel [I0318]
    E0723 Petersdatter, Mette [I0327]
    E0741 Detlefsen, Hans [I0338]
    1670-75 E0746 Jørgensdatter, Margrethe [I0341]
    E0766 Thaysen, Peter Petersen [I0350]
    E0774 Gertsdatter, Mett [I0359]
    CA 1814 E1810 Eriksen, Johanne Marie [I1069]
    0 ___ 1751 E1811 Erichsen, Zacharias [I1070]
    CA 1748 E1813 Lauritsdatter, Johanne Kiersten [I1071]
    CA 1758 E1849 Nielsdatter, Ann [I1089]
    CA 1862 E1860 Erichsen, Anna Maria [I1098]
    CA 1864 E1861 Erichsen, Charlotte Mariane [I1099]
    CA 1866 E1862 Erichsen, Margarethe Jensine [I1100]
    CA 1875 E1876 Erichsen, Anna Charlotte Caroline [I1108]
    CA 1760 E1946 Michelsen, Jens [I1154]
    CA 1780 E1972 Davidsen, Andreas Christensen [I1172]
    CA 1786 E1974 Davidsen, Magretha [I1173]
    CA 1684 E2167 Sørensdatter, Lena [I1301]
    E2189 Hansen, Simon [I1314]
    CA 1622 E2192 Pedersdatter, An [I1315]
    CA 1639 E2197 Hansen, Michel [I1318]
    CA 1700 E2249 Sofrensen, Christen [I1360]
    E2273 Christensdatter, Ellen [I1377]
    E2287 Jørgensdatter, Sindet [I1381]
    E2293 Petersen, Jørgen [I1383]
    E2419 , Maren [I1453]
    CA 1668 E2501 Hansen, Peter [I1493]
    CA 1677 E2503 Eriksdatter, Anna [I1494]
    CA 1667 E2507 Nielsen, Christen [I1496]
    CA 1668 E2510 Nisdatter, Magdalena [I1497]
    CA 1822 E2885 Richelsen, Maria Rebecca [I1729]
    E2980 Jessen, Matthes [I1779]
    E2994 , Ellen [I1784]
    E2995 Hansen, Kalle [I1785]
    E2997 , Hans [I1787]
    E2998 Magdalene, Ann - [I1788]
    E2999 Jørgensen, Jep [I1789]
    E3005 Jensens, Per [I1796]
    E3006 Rasmusses, Kiestin [I1797]
    E3007 Thomsen, Kalle [I1800]
    1610 E0781 Kudemann, Jes Petersen [I0364]
    1627 E2518 Petersen, Christen [I1506]
    1633 E2520 , Anna [I1507]
    1635 E2398 Jørgensen, Jørgen [I1443]
    1637-12-05 E3246 Jørgensdatter, Mett [I1953]
    1645 E2402 Jørgens, Ellen [I1444]
    1650 E2414 , Maren [I1451]
    1654 E0768 Petersen, Fester [I0354]
    1654-05-15 E2452 Petersdatter, Mette [I1469]
    1656-04-12 E2456 Petersen, Peter [I1470]
    1657-03-29 E2458 Petersdatter, Elin [I1471]
    1657-03-29 E2460 Petersdatter, Marin [I1472]
    1657-05-25 E2295 Jepsen, Boy [I1384]
    1661-04-06 E2464 Petersen, Peter [I1473]
    1661-04-06 E2466 Petersdatter, Birret [I1474]
    1662 E0787 Rossen, Erik [I0376]
    1662-07-28 E2421 Jepsen, Jep [I1455]
    1663 E2176 Simonsen, Anders [I1305]
    1664 E0743 Bruhn, Jep Hansen [I0340]
    1664-02-12 E2299 Petersdatter, Christine [I1385]
    1664-08-28 E2195 Simonsdatter, Mette [I1316]
    1666-03-31 E2470 Petersdatter, Bothel [I1475]
    1668 E2406 Christensen, Peder [I1447]
    1669 E0789 , Anna [I0377]
    1670-08-12 E2423 Jepsdatter, Christine [I1456]
    1673-09-28 E2427 Jepsen, Dirich [I1457]
    1674 E2226 Søfrensdatter, Inger [I1343]
    1676-04-02 E1748 Christensdatter, Else [I1021]
    1677-04-29 E2220 Christensen, Niels [I1340]
    1680 E1746 Pedersen, Thomas [I1020]
    1680 E2222 Christensen, Anders [I1342]
    1680 E2242 Olufsdatter, Anne [I1353]
    1680-01-04 E2221 Christensen, Maren [I1341]
    1684-06-01 E2205 , Simen [I1323]
    1685-05-28 E2207 , Hans [I1324]
    1686-09-12 E2209 , Hans [I1325]
    1687 E0715 Eschelsen, Peter [I0324]
    1687 E0718 Pedersdatter, Ellen [I0325]
    1687-11-02 E2475 , Hans [I1477]
    1688-06-09 E2211 , Maren [I1326]
    1690-08-31 E2213 , Maren [I1327]
    1690-12-21 E2070 Boysen, Jep [I1224]
    1691 E0742 Cathrine, Anna [I0339]
    1691 E2238 Ibsen, Anders [I1352]
    1691-11-20 E2214 , Kirsten [I1328]
    1692 E0785 , Maren [I0373]
    1692-06-20 E2305 Boysen, Peter [I1389]
    1693 E0767 , Maren [I0351]
    1693-01-25 E2478 , Kierstin [I1479]
    1694 E2252 Jensdatter, Maren [I1361]
    1694-05-25 E2309 Boysen, Peter [I1390]
    1694-08-07 E2479 , Jes [I1480]
    1696-02-11 E2480 , Peter [I1481]
    1696-02-15 E2488 , Hans [I1484]
    1696-03-28 E2311 Boysen, Hans [I1391]
    1696-06-23 E2434 , Marcus [I1459]
    1696-12-09 E2036 Sørensen, Jørgen [I1203]
    1697-03-06 E2490 , Christen [I1485]
    1698 E1732 Brock, Christen Christensen [I1012]
    1698-08-18 E2436 , Jep [I1460]
    1699 E2258 Nielsdatter, Maren [I1363]
    1699-01-20 E3256 Nold, Christian [I1971]
    1699-06-17 E2482 , Peter [I1482]
    1699-07-23 E2663 Willasen, Oluf [I1584]
    1700 E0747 Bruhn, Hans Jepsen [I0342]
    1700-02-02 E2180 Andersdatter, Maren [I1307]
    1700-09-09 E2491 , Peter [I1486]
    1701 E1750 Poulsen, Claus [I1022]
    1701-01-10 E2271 Jensen, Jørgen [I1376]
    1701-06-04 E2317 Boysdatter, Christina [I1393]
    1701-07-11 E3259 Trøjel, Maren [I1972]
    1702 E0750 Jepsdatter, Anna [I0343]
    1702-01-01 E2182 Andersdatter, Maren [I1308]
    1702-03-01 E2665 Willasdatter, An [I1585]
    1702-04-18 E2438 , Christin [I1461]
    1703 E3231 Sprich, Maria Rebekka [I1937]
    1703-04-01 E2184 Andersen, Simon [I1309]
    1704 E0752 , Mette [I0344]
    1704-08-06 E2666 Willasdatter, An [I1586]
    1705 E0659 Brød, Jes Christensen [I0294]
    1705 E0700 Bossen, Mads Marcorsen [I0315]
    1705-05-16 E2439 , Marcus [I1462]
    1706 E0732 Bruhn, Jørgen Jepsen [I0331]
    1706-01-24 E2185 Andersdatter, Else [I1310]
    1706-01-24 E2186 Andersen, Michel [I1311]
    1706-11-28 E2493 Petersdatter, Syndet [I1489]
    1707 E0675 Brød, Nis Christensen [I0302]
    1707 E2246 Andersdatter, Dorthe [I1354]
    1707-02-07 E2314 Boysdatter, Kierstin [I1392]
    1707-09-18 E2230 Andersdatter, Else [I1344]
    1708 E1756 Hansen, Christen [I1025]
    1708-04-01 E2187 Andersen, Laurits [I1312]
    1708-06-25 E2441 , Anonymos [I1463]
    1708-11-09 E2668 Willasdatter, Anne [I1587]
    1709 E0657 Marcorsdatter, Margrethe [I0290]
    1709 E2255 Michelsen, Jens [I1362]
    1709-08-18 E2232 Anderssen, Kristen [I1345]
    1710 E0678 , Bodel [I0303]
    1710 E2142 Møller, Hans Jørgensen [I1281]
    1710-10-09 E2188 Andersen, Hans [I1313]
    1711 E0654 Hohlmann, Nis Hansen [I0289]
    1711 E0754 , Tyre [I0346]
    1711-05-10 E1758 Andersdatter, Karen [I1026]
    1712 E0702 Bossen, Mette [I0316]
    1712 E1799 Andersen, Oluf [I1056]
    1712-05-30 E2039 Iversdatter, Anna [I1204]
    1712-06-24 E2445 , Anonymos [I1465]
    1713 E0680 , Bodel [I0304]
    1713-03-22 E2233 Anderssen, Søren [I1346]
    1713-04-30 E1980 Krog, Andreas Andersen [I1176]
    1713-09-25 E2447 , Jep [I1466]
    1714-12-05 E0775 Laustsen, Iver [I0360]
    1715 E0663 Bossen, Maren [I0295]
    1715 E1557 Thomsen, Christen [I0881]
    1715-05-01 E2448 , Anonymos [I1467]
    1716 E2262 Vognsdatter, Maren [I1367]
    1717-01-24 E2235 Anderssen, Søren [I1347]
    1717-01-24 E2236 Anderssen, Mads [I1348]
    1717-03-03 E2172 Iversen, Nis [I1303]
    1718-10-26 E2093 Christiansdatter, Sille Malen [I1236]
    1719 E0735 Detlefsen, Anne Margrethe [I0332]
    1720-03-01 E2991 Kalles, Ann Cathrin [I1783]
    1720-09-29 E2247 Andersdatter, Mette [I1355]
    1721 E0672 Brød, Nis Christensen [I0301]
    1721 E1752 Jensdatter, Sofie [I1023]
    1722 E0706 Møller, Eschel Petersen [I0320]
    1722 E0709 , Bodel [I0321]
    1722 E1983 Christensdatter, Karen [I1177]
    1722-03-13 E2351 Christensdatter, Karen [I1419]
    1722-08-30 E2417 , Karen [I1452]
    1723-10-03 E2356 , Jens [I1422]
    1724 E1559 Nielsdatter, Kirsten [I0882]
    1724-12-17 E2645 , Karen [I1570]
    1725-01-12 E2360 Christensen, Jep [I1424]
    1726 E0778 Ivers, Kiestin [I0361]
    1726-11-03 E2646 , Niels [I1571]
    1726-11-29 E0725 Bargum, Ludolf Conrad [I0329]
    1727-08-17 E2358 , Jens [I1423]
    1727-09-04 E2986 Jepsen, Hans [I1782]
    1728-11-19 E3261 Bargum, Hermann Christian [I1973]
    1729-01-01 E2647 , Jens [I1572]
    1730-03-25 E3008 Jepsdatter, Ann [I1804]
    1730-08-27 E1952 Christensen, Niels [I1161]
    1731 E1736 Brock, Bertel Christensen [I1014]
    1731 E1931 Christensen, Michel [I1147]
    1731-03-11 E2648 , Kirsten [I1573]
    1731-07-08 E2353 Jepsdatter, Elsabe [I1421]
    1731-08-17 E3245 Bargum, Marie Rebecka [I1947]
    1732-09-07 E2319 , Birret [I1395]
    1732-10-02 E2337 , Jens [I1409]
    1733 E0611 Hohlmann, Hans Nissen [I0270]
    1733 E1739 Brock, Christen Christensen [I1015]
    1733-09-12 E2339 , Anonymos [I1411]
    1733-11-22 E2072 Jepsen, Boi [I1228]
    1733-12-19 E2652 , Anne [I1575]
    1734-06-14 E0373 Jørgensen, Jens [I0115]
    1734-08-24 E2282 Christensen, Peter [I1380]
    1735 E0685 Brød, Anders Nissen [I0307]
    1735 E0720 Petersen, Hans [I0326]
    1735-02-02 E0756 Taysen, Per Nis [I0347]
    1735-03-18 E2338 , Peter [I1410]
    1735-04-12 E2655 , Karen [I1578]
    1735-06-07 E2076 Jepsen, Marie [I1229]
    1735-11-18 E2320 , Boi [I1396]
    1736-05-10 E0729 Nold, Botille Sophia [I0330]
    1737 E0385 , Birret [I0118]
    1737-03-31 E2650 , Anne [I1574]
    1737-08-17 E0344 Jørgensen, Iver [I0103]
    1737-12-22 E2660 , Cathrin [I1582]
    1738 E0687 , Bodel [I0308]
    1738-02-14 E2327 , Boi [I1402]
    1738-06-14 E2078 Jepsen, Anna [I1230]
    1738-08-17 E2630 Andersdatter, Karen [I1560]
    1739-05-14 E2080 Jepsen, Chatrine [I1231]
    1739-06-12 E2632 Andersdatter, Elsbe [I1561]
    1739-12-19 E2059 Jørgensdatter, Anna [I1219]
    1740-01-12 E3233 Nold, Maria Margrethe [I1938]
    1740-05-08 E1793 Christensen, Rasmus [I1051]
    1740-05-22 E2656 , Anders [I1579]
    1740-07-17 E2654 , Maren [I1576]
    1740-08-09 E2328 Marie, Anne [I1403]
    1740-09-04 E2404 , Sindet [I1445]
    1741-07-08 E2344 , Søren [I1413]
    1741-07-16 E2082 Jepsen, Peter [I1232]
    1741-07-16 E2264 Jensen, Michel [I1368]
    1742 E0614 Bertelsdatter, Ellen [I0271]
    1742-03-14 E0366 Petersen, Jacob [I0111]
    1742-07-01 E2330 , Johan [I1404]
    1742-09-10 E2061 Jørgensen, Nis [I1220]
    1742-11-27 E2345 , Christin [I1414]
    1743 E0695 Jessen, Nis [I0311]
    1743-01-02 E1795 Christensen, Rasmus [I1052]
    1743-02-24 E1754 Clausen, Poul [I1024]
    1743-03-31 E2657 , Maren [I1580]
    1743-06-12 E2321 , Ellen [I1397]
    1743-09-12 E2086 Jepsen, Peter [I1233]
    1743-12-01 E2635 Andersdatter, Maren [I1562]
    1744 E0665 Brød, Bodel [I0296]
    1744-08-14 E1760 Clausen, Søren [I1027]
    1744-09-06 E2347 , Maren [I1415]
    1744-09-24 E0762 Laustes, Karen [I0349]
    1744-09-30 E0770 Lorentsdatter, Kiesten [I0357]
    1744-10-12 E2266 Jensen, Niels [I1369]
    1744-10-16 E2063 Jørgensdatter, Sinet [I1221]
    1744-11-18 E2129 Petersdatter, Karen [I1274]
    1745-02-17 E2929 , Laust [I1759]
    1745-03-14 E2637 Andersdatter, Maren [I1563]
    1745-03-20 E2495 Møller, Jørgen Hansen [I1490]
    1745-03-30 E2331 , Peter [I1405]
    1745-06-02 E1768 Clausdatter, Anne [I1032]
    1745-07-22 E0359 Hansen, Hans Jørgen [I0109]
    1745-11-14 E2659 , Anders [I1581]
    1746-05-15 E2322 , Hans [I1398]
    1746-08-07 E2366 , Peter [I1426]
    1746-09-01 E0771 Iversen, Hans [I0358]
    1746-11-04 E0363 Petersdatter, Karen [I0110]
    1746-12-11 E1796 Christensen, Jacob [I1053]
    1746-12-16 E2348 , Anna [I1416]
    1747 E1907 Jensdatter, Anna [I1132]
    1747-01-25 E2065 Jørgensdatter, Lehna [I1222]
    1747-02-02 E0370 Hansdatter, Anna [I0112]
    1747-09-23 E2332 , Hans [I1406]
    1747-11-02 E2324 , Hans [I1399]
    1747-12-17 E2095 Jørgensen, Christian [I1237]
    1748 E0739 , Metta [I0336]
    1748-06-15 E2068 Jørgensen, Søren [I1223]
    1748-10-20 E0352 Boysen, Jep [I0105]
    1748-10-29 E1797 Christensen, Søren [I1054]
    1748-11-10 E2368 , Christian [I1427]
    1749 E0622 Brød, Christen Jessen [I0276]
    1749-03-23 E1903 Paal, Laus Jensen [I1131]
    1749-07-02 E0630 Bruhn, Hans [I0281]
    1749-11-01 E2131 Petersdatter, Anne Cathrine [I1275]
    1750-02-02 E2103 Jørgensen, Rasmus [I1249]
    1751 E0697 , Ingeborg [I0312]
    1751-02-24 E1798 Christensen, Ove [I1055]
    1751-06-23 E2934 Iversdatter, Kiesten [I1761]
    1751-07-07 E2384 , Ellen [I1435]
    1751-07-20 E2333 Marie, Anna [I1407]
    1752-04-20 E2325 , Peter [I1400]
    1752-05-07 E2370 , Christian [I1428]
    1752-06-14 E2114 Jørgensdatter, Bodel [I1262]
    1753-01-27 E2936 , Maren [I1762]
    1753-03-18 E1563 Christensdatter, Inger [I0884]
    1753-05-13 E2215 Christensen, Margrete [I1332]
    1753-07-15 E2133 Petersdatter, Mette Malene [I1276]
    1753-10-14 E0393 Andersdatter, Mette Kiestine [I0122]
    1754-07-02 E2385 , Peter [I1436]
    1755-03-16 E2372 , Lorens [I1429]
    1755-08-04 E1991 Andersen, Anders [I1180]
    1755-10-20 E2940 Laustes, Jørgen [I1763]
    1756 E0711 , Ellen [I0322]
    1756-02-11 E2217 Christensen, Thomas [I1333]
    1756-12-25 E3291 Bargum, Thomas Carsten [I1984]
    1757-01-30 E1576 Olsen, Anders [I0891]
    1757-05-19 E2374 Agnes, Birthe [I1430]
    1757-05-26 E2387 , Peter [I1437]
    1758 E0625 Eskelsdatter, Mette [I0277]
    1758 E1459 Christensen, Niels [I0841]
    1758-06-16 E3271 Bargum, Thomas Christian [I1976]
    1758-09-02 E2376 Christian, Peter [I1432]
    1758-10-00 E0633 Bargum, Maren Rebecca [I0282]
    1759-01-02 E3221 Pers, Mergret [I1933]
    1759-08-12 E2375 , Bodel [I1431]
    1759-09-15 E1986 Kirstine, Mette [I1178]
    1759-09-15 E2640 , Pigebarn [I1565]
    1760 E0713 , Bodel [I0323]
    1760-08-04 E2944 , Ellen [I1764]
    1760-09-14 E1883 Chrestensdatter, Sophie [I1116]
    1760-12-21 E3293 Bargum, Christina Sophia Friederike [I1985]
    1761-01-02 E3275 Frederikke, Cathrine [I1977]
    1761-02-08 E2389 Agnis, Birte [I1438]
    1761-04-02 E2588 Peders, Ans [I1535]
    1761-06-24 E2218 Christensen, Margrethe [I1334]
    1761-09-01 E1988 Andersen, Christian [I1179]
    1762-06-21 E3278 Christine, Rebecka [I1978]
    1762-10-31 E2563 Jepsen, Hans [I1529]
    1763-01-02 E1893 Chrestensdatter, Else [I1122]
    1763-03-03 E3235 Bargum, Christian Thomas [I1939]
    1763-05-03 E1674 Iversen, Jes [I0986]
    1763-06-27 E3281 Cathrine, Rahel [I1979]
    1763-08-01 E0161 Taysen, Peter [I0048]
    1763-11-27 E0277 Jensen, Christian [I0083]
    1763-12-14 E3223 persdatter, Mette [I1934]
    1764 E0616 Hohlmann, Margrethe [I0272]
    1764-10-21 E1924 Michelsen, Christian [I1145]
    1765-07-18 E3239 Bargum, Joachim Conrad [I1940]
    1765-07-21 E2391 , Christian [I1439]
    1765-08-22 E2950 Thaysen, Ann [I1766]
    1766 E3283 , Barn [I1980]
    1766-07-29 E1677 Iversen, Jens [I0987]
    1766-09-07 E1894 Chrestensen, Chresten [I1123]
    1767-07-02 E2393 Margaret, Cathrine [I1440]
    1767-10-29 E2954 , Kiesten [I1768]
    1767-11-08 E2219 Christensen, Christen [I1335]
    1767-12-12 E2161 Jensen, Jens [I1291]
    1768-01-17 E1936 Michelsen, Niels [I1149]
    1768-04-24 E1772 , Claus [I1034]
    1768-09-21 E1679 Iversdatter, Anna [I0988]
    1769-10-06 E2946 Thaysen, Laust [I1765]
    1770 E0412 Hohlmann, Nis Hansen [I0133]
    1770-02-04 E1938 Michelsen, Anders [I1150]
    1770-02-19 E2163 Jensen, Peder [I1292]
    1770-03-12 E1691 Jepsen, Boy [I0993]
    1770-06-04 E1774 , Jens [I1035]
    1771-05-20 E1681 Iversen, Jørgen [I0989]
    1771-06-23 E1911 , Jens [I1133]
    1771-07-06 E3298 Bargum, Bothilde Sophia [I1987]
    1771-08-22 E0281 Helena, Anna [I0084]
    1772-02-16 E2958 Thaysen, Per [I1769]
    1772-03-18 E1940 , Søren [I1151]
    1772-05-20 E2165 Marie, Kirsten [I1294]
    1772-11-07 E0243 Iversen, Jørgen [I0074]
    1772-12-28 E1775 , Svend [I1036]
    1773-04-24 E3300 Bargum, Sophie Loise [I1988]
    1773-08-08 E1580 Larsdatter, Anne Marie [I0892]
    1773-08-24 E2952 Thaysen, Maren [I1767]
    1774-02-11 E2147 , Kirsten [I1285]
    1774-02-14 E0247 Boysen, Christina Margretha [I0075]
    1774-02-26 E1776 , Claus [I1037]
    1774-04-17 E1955 Nielsdatter, Inger [I1163]
    1774-07-03 E0251 Hansen, Catrina Maria [I0077]
    1774-10-01 E1965 Catrine, Anne [I1169]
    1775 E0618 Hohlmann, Cathrine [I0273]
    1775-01-22 E1942 Michelsdatter, Maren [I1152]
    1775-10-18 E3302 Bargum, Maria Conradina [I1989]
    1776 E3252 Biørnsen, Marina [I1965]
    1776-02-04 E0316 Thaysen, Peter [I0094]
    1776-03-22 E1695 Boysen, Maren [I0994]
    1776-05-20 E2156 , Syndet [I1288]
    1776-06-29 E1778 , Maren [I1038]
    1776-10-13 E1928 Nielsdatter, Maren [I1146]
    1776-11-02 E1969 Davidsdatter, Karen [I1170]
    1776-11-10 E1912 , Niels [I1134]
    1777-03-27 E1944 Michelsdatter, Magaretha [I1153]
    1777-04-01 E3241 Bargum, Ludolf Conrad [I1941]
    1777-05-05 E2145 Malene, Anne [I1284]
    1777-10-21 E1685 Jørgensen, Iver [I0990]
    1777-12-14 E2291 Petersdatter, Anna Cathrine [I1382]
    1778-03-18 E1815 Erichsen, Rasmus [I1072]
    1778-07-19 E2962 Taysen, Kirstin [I1770]
    1778-10-10 E1700 Boysen, Anna [I0995]
    1779 E3179 Iversen, Kiestin [I1902]
    1779-03-01 E3304 Bargum, Hermann Christian Friedrich [I1990]
    1779-05-08 E1779 , Kirsten [I1039]
    1780-01-02 E1463 Poulsdatter, Johanne [I0842]
    1780-02-16 E1915 Lauersen, Jens [I1135]
    1780-03-31 E1820 Erichsen, Lauritz [I1073]
    1780-06-04 E1956 Nielsdatter, Karen [I1164]
    1780-08-27 E1728 Eriksen, Hans Peter [I1007]
    1780-10-15 E1687 Iversen, Kristina [I0991]
    1780-11-16 E2966 Taysen, Cathrin [I1771]
    1781-03-04 E1703 Boysen, Ellen [I0996]
    1781-05-10 E1781 , Margrethe [I1040]
    1781-05-14 E0635 Bruhn, Jørgen [I0283]
    1781-11-11 E1888 Sørensøn, Hans [I1118]
    1781-12-04 E0253 Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078]
    1782-12-26 E1729 Eriksen, Jacob August [I1008]
    1783-01-06 E0310 Erichsen, Jørgen [I0092]
    1783-03-14 E0293 Davidsen, Anders Hansen [I0087]
    1783-04-26 E1706 Boysen, Jørgen [I0997]
    1783-05-25 E1787 Poulsen, Christen [I1045]
    1783-06-19 E1783 , Claus [I1041]
    1783-08-13 E2695 Molzen, Nis [I1603]
    1783-10-10 E2149 , Niels [I1286]
    1783-10-26 E2267 boysen, Jep [I1371]
    1783-12-14 E1917 Larsdatter, Anne [I1137]
    1784-01-25 E1763 Margrethe, Mette [I1029]
    1784-03-10 E1709 Boysen, Jørgen [I0998]
    1784-04-13 E0320 Iversen, Mett Kiestin [I0095]
    1784-07-04 E1958 Nielsen, Simon [I1165]
    1784-07-25 E1889 Sørensøn, Christen [I1119]
    1784-08-29 E1788 Poulsdatter, Kirsten [I1046]
    1785-07-17 E0259 Eriksdatter, Anna Elisabeth [I0079]
    1785-07-24 E3307 Bruhn, Bothilde Sophie [I1991]
    1785-10-09 E1918 Lausen, Peder [I1138]
    1785-11-27 E1785 , Christen [I1042]
    1786 E1851 , Kjesten [I1092]
    1786-07-02 E1829 , Drengebarn [I1079]
    1786-09-24 E2268 Boysen, Jørgen [I1372]
    1786-10-22 E1789 Poulsen, Christen [I1047]
    1786-11-26 E1765 , Claus [I1030]
    1787-06-03 E1597 Andersdatter, Maren [I0899]
    1787-10-14 E1890 Sørensøn, Jens [I1120]
    1787-11-18 E1831 Erichsen, Johannes [I1080]
    1787-11-25 E1767 , Peder [I1031]
    1788 E0415 Brød, Maren [I0134]
    1788-02-09 E1712 Boysen, Jørgen [I0999]
    1788-02-18 E0417 Bendixen, Jacob [I0135]
    1788-02-20 E0642 Bruhn, Jacob Adolf [I0285]
    1788-02-27 E1919 , Christen [I1139]
    1788-11-21 E2691 Molzen, Samuel [I1601]
    1789-04-20 E0323 Mathiesen, Jacob [I0096]
    1789-10-05 E1948 , Maren [I1157]
    1790-01-02 E1715 Boysen, Ingeborg [I1000]
    1790-03-02 E1976 Davidsen, Kirsten Marie [I1174]
    1790-03-23 E0646 Bruhn, Hans Detlef [I0286]
    1790-10-23 E1822 Erichsen, Gotfred [I1075]
    1791 E0627 Brød, Bodel [I0278]
    1791 E1853 , Elsa [I1093]
    1791-04-21 E1892 Sørensdatter, Birgitte [I1121]
    1791-10-23 E1921 Larsdatter, Anne Kirstine [I1140]
    1792-01-29 E1949 , Michel [I1158]
    1792-02-19 E1719 Boysen, Ingeborg [I1001]
    1792-05-09 E0420 Bruhn, Margrethe Marie [I0136]
    1792-05-30 E2572 , Ann [I1531]
    1792-05-30 E2982 , Cathrin [I1781]
    1792-07-08 E1790 Poulsen, Christen [I1048]
    1792-10-13 E1977 Davidsen, Christen Bertelsen [I1175]
    1792-10-13 E2533 Molzen, Andreas [I1515]
    1793-03-03 E1824 Erichsen, Johanne Katrine [I1076]
    1793-06-08 E2576 Jepsen, Kiesten [I1532]
    1793-12-08 E0298 Thams, Johanne Maria [I0088]
    1794 E1854 , Anne [I1094]
    1794-03-12 E2531 Molzen, Trineik Maria [I1514]
    1794-09-11 E0649 Bruhn, Anna Margrethe [I0287]
    1795 E1950 , Anna [I1159]
    1795-05-05 E2580 Jepsen, Ann Cathrin [I1533]
    1796-09-24 E0651 Bruhn, Christian Friederik [I0288]
    1796-09-26 E2529 Molzen, Christina Ester [I1513]
    1797 E1856 , Karen [I1095]
    1797 E1951 , Jens [I1160]
    1798 E2775 Petersen, Anna Magdalene [I1667]
    1798-01-19 E2584 , Kiesten [I1534]
    1798-03-06 E1791 Poulsen, Jens [I1049]
    1798-09-19 E1259 Iversen, Iwer [I0734]
    1799-01-25 E2527 Moltzen, Anna Christina Maria [I1512]
    1799-11-10 E2608 , David [I1544]
    1800-01-05 E2050 Iversen, Ingeborg [I1214]
    1800-04-24 E0285 Jensen, Jens [I0085]
    1800-07-27 E1515 Andersen, Jens [I0866]
    1800-08-17 E1519 Christensdatter, Mette Johanne [I0867]
    1800-09-21 E0327 Jepsen, An Cathrine [I0097]
    1801 E2610 Ludvig, Christian [I1546]
    1801-01-04 E1575 Jensen, Povl Christian [I0890]
    1801-01-04 E1792 Jensen, Povl Christian [I1050]
    1801-08-31 E2525 Molzen, Christian [I1511]
    1802-02-19 E1254 Iversen, Jep [I0732]
    1802-04-13 E0289 Johansen, Christina [I0086]
    1802-08-08 E1585 Andersen, Ole Kristian [I0893]
    1803 E0570 Sophie, Margrethe [I0251]
    1803-08-02 E1314 Jacobsen, Catrine Marie [I0759]
    1803-11-20 E2041 Jørgensen, Iver [I1207]
    1803-12-30 E2523 Moltzen, Anna Christina Maria [I1510]
    1804-02-10 E1726 Boysen, Jep [I1003]
    1804-06-19 E1252 Kristina, Mette [I0731]
    1804-08-23 E2689 Seeberg, Anna Maria [I1600]
    1805 E2612 Kristina, Ide [I1547]
    1805-03-05 E1316 Jacobsen, Anna Maria [I0760]
    1806-03-11 E0335 Seeberg, Helene [I0100]
    1806-04-15 E1256 Iversen, Christina Margreta [I0733]
    1806-04-20 E1590 Andersen, Laurits [I0896]
    1806-05-13 E0331 Molzen, Andreas [I0099]
    1806-07-27 E1467 Nielsen, Christian [I0843]
    1806-08-24 E1321 Jacobsen, Christian [I0761]
    1807 E0572 Hohlmann, Ellen [I0252]
    1807-10-16 E3015 Jørgensen, Jørgen [I1807]
    1808-02-13 E2683 Seeberg, Peter [I1596]
    1808-07-01 E1553 Davidsen, Marie Kirstine [I0880]
    1808-07-31 E1587 Andersen, Lars Christian [I0894]
    1808-09-12 E0117 Iversen, Jørgen [I0037]
    1808-12-23 E0122 Jacobsen, Magretha Elisabeth [I0038]
    1809-06-01 E2595 Jepsen, Hans [I1537]
    1809-10-17 E2538 Seeberg, Peter Christian [I1519]
    1809-11-11 E0214 Erichsen, Zaiharias [I0065]
    1809-12-25 E3018 Jørgensen, Nis Thaysen [I1808]
    1810 E0558 Hohlmann, Hans [I0245]
    1810-08-22 E0219 Wass, Charlotte Mariane [I0066]
    1810-12-11 E2598 Jepsen, Rasmus [I1538]
    1811-01-21 E1326 Jacobsen, Magdalena [I0762]
    1811-01-25 E1263 Iversen, Jens [I0735]
    1811-09-20 E2540 Thaysen, Anna [I1520]
    1812 E0560 Hohlmann, Dorthea Maria [I0246]
    1812-01-21 E2684 Seeberg, Christian [I1597]
    1812-02-20 E1592 Andersen, Niels [I0897]
    1812-06-12 E2535 Molzen, Anna [I1516]
    1812-07-15 E1330 Jacobsen, Hans Jørgen [I0763]
    1813 E1195 Bruhn, Hans [I0706]
    1813-05-11 E3021 Jørgensen, Silla Margaretha [I1809]
    1813-05-16 E1267 Iversen, Christina Margretha [I0736]
    1813-08-20 E2614 , Henrika [I1548]
    1813-10-10 E1589 Andersen, Peder [I0895]
    1814 E0585 Bendixen, Maren Rebecca [I0257]
    1814-01-11 E2544 Thaysen, Cathrina [I1521]
    1814-06-27 E2602 Jepsen, Anna [I1539]
    1814-07-07 E2686 Seeberg, Jens [I1598]
    1814-12-24 E1843 Wass, Agata Dorethea [I1084]
    1815 E1197 Bruhn, Joachim Adolph [I0707]
    1815-03-24 E3025 Jørgensen, Peter [I1810]
    1815-12-24 E0339 Hohlmann, Nis [I0101]
    1816-01-23 E1333 Jacobsen, Nis [I0764]
    1816-03-09 E2604 Jepsen, Maren [I1540]
    1816-09-14 E2620 Davidsen, Ditlef Hausten [I1552]
    1816-10-12 E2547 Thaysen, Christian Nissen [I1522]
    1816-10-16 E2615 Kjerstina, Gyde [I1549]
    1817 E0562 Hohlmann, Hans Feddersen [I0247]
    1817 E0587 Bendixen, Bendix Georg [I0258]
    1817 E1200 Bruhn, Ludolph Conrad [I0708]
    1818-04-08 E2688 Seeberg, Crestjan Pedersen [I1599]
    1818-07-14 E2621 Davidsen, Anders Hausten [I1553]
    1818-08-11 E0181 Nielsen, Poul Christian [I0054]
    1818-08-11 E1469 Nielsen, Godtfred [I0844]
    1819-01-08 E0263 Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
    1819-03-29 E2617 , Anna [I1550]
    1819-05-06 E2551 Thaysen, Hans [I1523]
    1819-05-13 E2606 Jepsen, Jep [I1541]
    1819-08-10 E0185 Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
    1820 E0552 Bruhn, Maren Rebecca [I0241]
    1820 E0590 Bendixen, Clara [I0259]
    1820-09-01 E0268 Christensen, Anne Kirstine [I0081]
    1821 E3324 høgh, Marie [I1998]
    1821 E3325 Høgh, Christiane [I1999]
    1821-04-30 E2623 Davidsen, Mette Kristina [I1554]
    1821-05-05 E1526 Jensdatter, Maren Katrine [I0869]
    1821-12-10 E0305 Davidsen, Mette Marie [I0090]
    1822 E1203 Bruhn, Anton [I0709]
    1822 E1206 Bruhn, Georg [I0710]
    1822 E2777 Bruhn, Maren Rebecca [I1668]
    1822-02-18 E1355 Charlotte, Anne [I0771]
    1823 E2814 Bruhn, Juliane Laurine [I1694]
    1823 E3326 Høgh, August [I2000]
    1823-05-10 E2619 David, Hans Henrik [I1551]
    1824 E2881 Richelsen, Conradine Sophia [I1727]
    1824-02-15 E0196 Davidsen, Maria Dorothea [I0057]
    1824-10-03 E2558 Thaysen, Met Kjestin [I1525]
    1825 E0603 Bruhn, Hans [I0267]
    1825-02-23 E2625 Davidsen, Johan Lorenz [I1555]
    1825-04-15 E1523 Jensen, Anders Kristian [I0868]
    1825-04-29 E0190 Jensen, Johan Frederik [I0056]
    1826 E1212 Bruhn, Maren Rebekka [I0712]
    1826 E2779 Bruhn, Hans [I1669]
    1826 E3327 Høgh, Harald [I2001]
    1826-02-26 E0342 Bendixen, Jacobine Maria [I0102]
    1826-10-24 E2627 Davidsen, Andreas Christian [I1556]
    1826-12-20 E1275 Iversen, Christina Maria [I0739]
    1827 E2817 Bruhn, Ingeborg Joachime [I1695]
    1827 E2883 Richelsen, Laurine Christine [I1728]
    1827-03-25 E0130 Matthiesen, Christine [I0040]
    1828 E0592 Bendixen, Hans [I0261]
    1828-01-17 E0126 Thaysen, Nis [I0039]
    1829 E0564 Hohlmann, Mette Sophie [I0248]
    1829 E2029 Iversen, Peter [I1198]
    1829 E2820 Bruhn, Christian Friedrich [I1696]
    1829 E3328 Høgh, Caroline [I2002]
    1829-02-13 E1545 Jensen, Ellen Marie [I0876]
    1829-05-05 E0302 Davidsen, Caroline [I0089]
    1829-07-17 E1273 Iversen, Jens [I0738]
    1830-03-21 E1530 Jensdatter, Anne Marie [I0870]
    1830-07-28 E1995 Christensen, Christian [I1184]
    1831 E0566 Hohlmann, Christian [I0249]
    1831 E2782 Bruhn, Jørgen [I1670]
    1832 E3329 Høgh, Emilie [I2003]
    1832-06-18 E2001 Iversen, Christina [I1186]
    1832-08-23 E2042 Iversen, Jørgen [I1211]
    1833-01-05 E1304 Christensen, Rasmus [I0755]
    1833-05-21 E0308 Davidsen, Anne Christine [I0091]
    1834 E3330 Høgh, Christine [I2004]
    1834-01-06 E2785 Bruhn, Anne Magdalene [I1671]
    1834-04-04 E2003 Iversen, Christina Margretha [I1187]
    1834-09-25 E1307 Christensen, Jacob Christian [I0756]
    1834-10-02 E1547 Jensen, Johannes Johansen [I0877]
    1835 E2030 Iversen, Hans [I1199]
    1835-02-19 E2035 Christensen, Chresten [I1202]
    1835-06-13 E0596 Bendixen, Theora [I0262]
    1835-09-15 E1533 Jensdatter, Marie [I0871]
    1835-12-17 E1600 Larsdatter, Ane Marie [I0902]
    1836 E0598 Bendixen, Jep [I0263]
    1836-06-30 E2005 Iversen, Jørgen [I1188]
    1836-07-13 E1309 Christensen, Carolina Catarina [I0757]
    1836-08-05 E1283 Iversen, Maria Christina [I0743]
    1837 E2786 Bruhn, Marina [I1672]
    1837-04-22 E0235 Boldt, Anna Catharina Dorothea [I0071]
    1837-05-07 E1360 Christensen, Caroline [I0774]
    1837-12-03 E0224 Erichsen, Terman Christian Jørgen [I0067]
    1838 E2971 Heisel, Anna Christine [I1773]
    1838 E3331 Høgh, Godtfredine [I2005]
    1838-02-28 E2046 Iversen, Christina Maria [I1212]
    1838-04-06 E1478 Christensdatter, Johanne [I0847]
    1838-05-03 E0233 Körner, Johan Theodor David Friederich [I0070]
    1838-05-21 E2031 Iversen, Christina Maria [I1200]
    1838-10-29 E1603 Pedersen, Anders Christian [I0905]
    1838-11-19 E1311 Christensen, Peter [I0758]
    1838-12-29 E2007 Iversen, Maria Christina [I1189]
    1839-03-01 E1536 Jensdatter, Inger Marie [I0872]
    1839-06-08 E2670 Molzen, Christian [I1589]
    1839-09-08 E2763 Bruhn, Peter [I1659]
    1839-11-07 E0228 Eriksen, Ane Marie [I0068]
    1840 E2972 Heisel, Trinike Botille [I1774]
    1840-04-15 E3033 Jørgensen, Anna Cathrina [I1815]
    1840-05-27 E1284 Iversen, Maren [I0744]
    1840-06-15 E1601 Larsen, Niels Andersen [I0903]
    1840-11-05 E1486 Christensen, Niels [I0852]
    1841-03-31 E2674 Molzen, Christine Esterine [I1590]
    1841-05-09 E1216 Christensen, Catrine Maria [I0717]
    1841-09-01 E2011 Iversen, Claus [I1190]
    1841-11-18 E1279 Iversen, Ellin Maria [I0741]
    1842 E2787 Bruhn, Margrethe [I1673]
    1842-03-26 E1549 Jensen, Inge Christine [I0878]
    1842-04-03 E0236 Molzen, Christian [I0072]
    1842-05-05 E1286 Iversen, Christina Magrethe [I0746]
    1842-06-16 E0230 Erichsen, Asmus Carl [I0069]
    1843 E2974 Heisel, Metta Kierstina [I1775]
    1843-02-03 E2048 Iversen, ?? Anna Maria [I1213]
    1843-11-06 E1288 Iversen, Jørgen [I0747]
    1844-03-04 E1489 Jensdatter, Anne Johanne [I0854]
    1844-04-10 E1539 Thomsen, Jens Anders [I0873]
    1845 E2976 Heisel, Cathrine Marie [I1776]
    1845-06-01 E0523 Erichsen, Laurits Lausenius [I0210]
    1845-10-16 E2054 Iversen, Jørgen [I1215]
    1846-01-27 E3115 , HansJepsen [I1867]
    1846-05-03 E1218 Iversen, Peter Christian [I0719]
    1847 E2827 Boysen, Margrethe [I1698]
    1847-12-02 E1290 Iversen, Mette Christina [I0748]
    1848 E2977 Heisel, Peter Petersen [I1777]
    1848-01-15 E3117 Jepsen, Mette Christine [I1868]
    1848-05-30 E1479 Christensen, Nielssine [I0848]
    1848-06-11 E0171 Erichsen, Frederik Lauritz [I0051]
    1848-07-21 E1224 Iversen, Christina Margrethe [I0720]
    1848-08-28 E0811 Davids, Nicoline [I0386]
    1849 E0547 Hohlmann, Jacob Adolf [I0239]
    1849 E2791 Schmidt, Anna Magdalene [I1676]
    1849-05-17 E1480 Christensen, Niels Peter [I0849]
    1849-10-18 E0202 Jensen, Jens [I0058]
    1849-12-07 E1248 Møller, Sille Marie [I0730]
    1850 E2760 Bruhn, Margrethe Christiane [I1658]
    1850 E2851 Ottsen, Hans Marcorsen [I1709]
    1850-04-22 E1292 Iversen, Helene Christina [I0749]
    1850-08-08 E3119 Jepsen, Anna [I1869]
    1850-09-06 E0058 Iversen, Rasmus [I0020]
    1851 E2792 Schmidt, Bothilde Marie [I1677]
    1851-07-25 E0240 Hohlmann, Maren Christine [I0073]
    1851-12-11 E0509 Møller, Christian Jacobsen [I0203]
    1852-03-29 E1380 Bendixen, Marie [I0791]
    1852-05-20 E1227 Iversen, Ane Marie [I0721]
    1852-06-22 E1294 Iversen, Anna Maria [I0750]
    1852-06-26 E1481 , Drengebarn [I0850]
    1852-08-30 E1419 Poulsen, Martine [I0819]
    1853 E1382 Bendixen, Peter [I0792]
    1853 E2840 Krag, Eline [I1703]
    1853 E3121 Jepsen, Marie Cathrine [I1870]
    1853-09-08 E1482 Christensen, Christian Godtfred [I0851]
    1853-09-10 E0132 Thaysen, Peter [I0041]
    1854 E2793 Schmidt, Georg [I1678]
    1854-01-06 E1244 Møller, Peter Jacob [I0729]
    1854-06-21 E0814 , Pigebarn [I0388]
    1854-12-02 E1296 Iversen, Jens Christian [I0751]
    1855 E0550 Hohlmann, Margrethe [I0240]
    1855-04-09 E1422 Poulsen, Sine [I0820]
    1855-05-20 E0206 Jensen, Andreas Hansen [I0060]
    1856 E1383 , “søster” [I0793]
    1856 E2795 Schmidt, Maria Margrethe [I1679]
    1856 E2842 Krag, Birgitte Laurine [I1704]
    1856-02-09 E2056 Iversen, Peter Christian [I1216]
    1856-03-26 E0816 dødfødt, Pigebarn [I0389]
    1856-04-15 E0136 Thaysen, Anna Catharina [I0042]
    1856-07-19 E2810 Bruhn, Jacob [I1691]
    1856-07-26 E1867 Erichsen, Charlotte Mariane [I1103]
    1856-12-04 E2738 Bruhn, Anna Birgitta Elisabeth [I1647]
    1857 E2865 Bruhn, Jacob Hans [I1717]
    1857 E3123 Jepsen, Peter Thaysen [I1871]
    1857-03-19 E0140 Poulsen, Joseph [I0043]
    1857-03-19 E1430 , Pigebarn [I0822]
    1857-04-09 E1298 Iversen, Botilla Maria Dorothea [I0752]
    1857-07-15 E0505 Møller, Anne Elisabeth [I0202]
    1858 E2799 Schmidt, Minna Cathinka [I1681]
    1858-03-08 E0209 Jensen, Andreas Hansen [I0061]
    1858-06-19 E2024 Jensen, Susanne Catrine Caroline [I1195]
    1858-09-28 E0793 Thaysen, Mette Christine [I0379]
    1859 E2740 Bruhn, Jacob Adolf [I1648]
    1859 E2837 Krag, Eschel [I1702]
    1859-01-15 E0064 Møller, Marie Margrethe [I0021]
    1859-04-10 E1425 Poulsen, Nicoline [I0821]
    1859-04-10 E1439 Poulsen, Kirstine Marie [I0825]
    1860 E2845 Krag, Jacobine [I1706]
    1860-03-26 E1374 Bendixen, Jacob [I0788]
    1860-04-26 E0146 Jensen, Johanne Christine [I0044]
    1860-05-22 E1300 Iversen, Ingeborg Margrethe [I0753]
    1861 E3125 Jepsen, Cathrine [I1872]
    1861-06-11 E0795 Thaysen, Cathrine Marie [I0380]
    1861-06-11 E1442 Poulsen, Laura [I0826]
    1862 E2744 Bruhn, Christian Friedrich [I1649]
    1862-07-20 E2806 Bruhn, Albert [I1689]
    1863 E2844 Krag, Mathilde [I1705]
    1863-02-03 E2808 Wildfang, Jacobi [I1690]
    1863-11-30 E0797 Thaysen, Jacob Hansen [I0381]
    1864 E3162 Jensen, Anna Cathrine [I1893]
    1864-08-02 E1302 Iversen, Peter [I0754]
    1864-08-21 E1358 Jensen, Anne Marie [I0772]
    1864-09-17 E1378 Bendixen, Hans [I0789]
    1864-12-11 E1870 Erichsen, Mariane Emilie Bernhardine [I1105]
    1865 E2705 Bendixen, Jacob [I1626]
    1865 E2868 Bruhn, Albert [I1718]
    1865 E3038 Petersen, Jørgen [I1817]
    1865 E3127 Jepsen, Asmus [I1873]
    1865-01-13 E1433 , Pigebarn [I0823]
    1865-01-13 E1436 , Drengebarn [I0824]
    1865-06-29 E0800 Thaysen, Christine Hansine [I0382]
    1865-07-01 E2017 Skov, Synnet Marie [I1192]
    1865-12-08 E0212 Jensen, Johan Frederik [I0063]
    1865-12-17 E0108 Körner, Robert [I0035]
    1866 E3163 Jensen, Jørgen [I1894]
    1866-10-19 E1878 Erichsen, Zaiharias Carl Asmus [I1110]
    1867 E2765 Bruhn, Magdalene Margrethe [I1660]
    1867 E2925 Petersen, Jørgen Peter [I1755]
    1868 E2712 Bendixen, Birgitte [I1628]
    1868-02-06 E0803 Thaysen, Marie [I0383]
    1868-07-06 E1872 Erichsen, Auguste Frederikke Marie [I1106]
    1869 E3088 Jensen, Jørgen Thøgesen [I1850]
    1869-01-06 E1863 Erichsen, Zacharias Jens Christian [I1101]
    1871 E2709 Bendixen, August [I1627]
    1871 E3040 Petersen, Anna Christine [I1818]
    1872-01-25 E0113 Molzen, Helene Jacobine [I0036]
    1872-07-28 E1874 Erichsen, Asmus Carl Emil [I1107]
    1873-01-10 E1865 Erichsen, Termine Catharine [I1102]
    1875 E3042 Petersen, Christine Marie [I1819]
    1875-09-28 E0069 Iversen, Anna Christine [I0022]
    1876 E3044 Petersen, Cathrina Marie [I1821]
    1876 E3138 Heisel, Jes Peter [I1879]
    1876-04-01 E2766 Bruhn, Hans [I1661]
    1876-09-25 E1453 Jensen, Marie [I0837]
    1877 E3140 Heisel, Cathrina [I1880]
    1877-04-04 E2019 Skov, Peter Christian [I1193]
    1877-05-06 E1877 Erichsen, Emilie Jacobine [I1109]
    1877-07-07 E0071 Iversen, Margrethe Elisabeth [I0023]
    1878 E2769 Bruhn, Marie [I1662]
    1878-07-19 E1236 Knudsen, Anna Chatrina [I0725]
    1879-09-05 E0073 Iversen, Marie Margrethe Elisabeth [I0024]
    1879-09-07 E1497 Christensen, Christian Marinus [I0856]
    1880 E2900 Thaysen, Nis [I1741]
    1880 E3141 Heisel, Metta Christine [I1881]
    1880-02-15 E1458 Jensen, Einar [I0840]
    1881-07-31 E0521 Erichsen, Margaretha [I0208]
    1881-10-21 E0075 Iversen, Christian [I0025]
    1881-12-16 E1445 Larsen, Lars Peter [I0828]
    1882 E2902 Thaysen, Peter Claussen [I1742]
    1882 E3143 Heisel, Mette Christine [I1882]
    1882-05-08 E1498 Christensen, Christen [I0857]
    1882-08-03 E2697 Erichsen, Peter Zacharias [I1613]
    1882-11-02 E1235 , Margretha [I0724]
    1883-01-03 E2680 Moltzen, Christine Maren [I1593]
    1883-04-06 E1446 Larsen, Karoline [I0829]
    1883-05-10 E2703 Sørensen, Andrea Charlotte Marie [I1615]
    1884 E2904 Thaysen, Marie [I1743]
    1884-02-07 E1499 Christensen, Marie [I0858]
    1885 E3145 Hansen, Hans Jepsen [I1883]
    1885-08-13 E1447 Larsen, Albert [I0830]
    1886 E2905 Thaysen, Metta [I1744]
    1886 E3188 Petersen, Rasmus Jessen [I1907]
    1886-01-06 E0079 Iversen, Jørgen Peter [I0027]
    1886-02-16 E1500 Christensen, Anna Juliane [I0859]
    1886-11-09 E0150 Poulsen, Pouline [I0045]
    1887-01-27 E0518 Erichsen, Peter Friedrich [I0207]
    1888 E2906 Thaysen, Anna Maria [I1745]
    1888 E3147 Heisel, Botilde [I1884]
    1888 E3191 Petersen, Anna Margretha [I1908]
    1888-03-20 E1448 Larsen, Anne Kristine [I0831]
    1888-04-24 E0084 Iversen, Anne Sofie [I0028]
    1888-06-21 E2681 Moltzen, Margeretha [I1594]
    1888-09-03 E1501 Christensen, Niels Peter [I0860]
    1890 E2907 Thaysen, Nis [I1746]
    1890 E3193 Petersen, Mette [I1909]
    1890-08-05 E1454 Poulsen, Karoline [I0838]
    1890-09-07 E0089 Iversen, Catrine [I0029]
    1890-09-21 E1449 Larsen, Ferdinand [I0832]
    1890-12-29 E1506 Christensen, Kirstine Marie [I0861]
    1891 E2749 Bruhn, Christian Friedrich [I1651]
    1891 E3194 Petersen, Marie [I1910]
    1891-03-07 E0157 Poulsen, Andreas [I0047]
    1892-02-23 E2682 Moltzen, Rudolph Andreas [I1595]
    1893 E3196 Petersen, Christine [I1912]
    1893-03-09 E1450 Larsen, Christian [I0833]
    1893-05-28 E0029 Poulsen, Anne Marie [I0010]
    1893-07-18 E0024 Iversen, August Wilhelm [I0009]
    1894 E2751 Bruhn, Georg [I1652]
    1894 E2912 Thaysen, Cathrina [I1748]
    1894 E3181 Jepsen, Hans [I1903]
    1894 E3195 Petersen, Christine [I1911]
    1894-04-10 E0180 Erichsen, Maria Christine [I0053]
    1895 E2857 Knudsgaard, Hans [I1711]
    1895 E3148 Heisel, Nis Peter [I1885]
    1895 E3183 Jepsen, Hans [I1904]
    1895-10-20 E0176 Erichsen, Nis Zaiharias [I0052]
    1895-12-13 E3336 Körner, Helene [I2021]
    1896-04-01 E0094 Iversen, Peter [I0030]
    1897 E2735 Closter, Lorenz [I1644]
    1897 E2913 Thaysen, Jacob [I1749]
    1897 E3059 Jacobsen, Margaretha [I1832]
    1897 E3090 Jensen, Trineke Botilla [I1851]
    1897-07-28 E0098 Iversen, Caroline Catrine [I0031]
    1897-08-12 E1451 Larsen, Niels Jørgen [I0834]
    1897-09-05 E0045 Erichsen, Frederik [I0016]
    1897-12-22 E0168 Poulsen, Johanne Christine [I0050]
    1898 E3197 Petersen, Anna [I1913]
    1898 E3209 Jepsen, Jes [I1922]
    1898-08-15 E0050 Körner, Gertrud Paula [I0017]
    1899 E2737 Closter, Margrethe [I1645]
    1899 E2916 Thaysen, Margretha [I1750]
    1899 E3046 Petersen, Peter Jørgen [I1822]
    1899 E3060 Jacobsen, Johan Philip [I1833]
    1899 E3091 Jensen, Jes [I1852]
    1899 E3185 Jepsen, Mette Kjestine [I1905]
    1899-10-07 E0837 Poulsen, Jørgen [I0402]
    1900 E3093 Jensen, Peter Petersen [I1853]
    1900-05-14 E1410 Poulsen, Andres Christian [I0816]
    1900-10-14 E0101 Iversen, Dosine [I0032]
    1901 E2917 Thaysen, Hans [I1751]
    1901-03-04 E3338 , Drengebarn [I2022]
    1902-05-22 E0822 Schack, Maria [I0395]
    1903 E2920 Thaysen, Jørgen [I1752]
    1903-08-08 E0105 Iversen, Rasmine Catrine [I0034]
    1904 E3211 Jepsen, Anna Bothilla [I1924]
    1904-02-09 E0825 Schack, Gretchen [I0396]
    1905-08-21 E0850 Iversen, Rasmus [I0408]
    1906 E3096 Jensen, Hans [I1855]
    1906 E3098 Jensen, Jørgen [I1856]
    1906-01-25 E0861 Wohlgemuth, Hermann Kurt [I0412]
    1909-06-26 E0829 Schack, Anni [I0399]
    1911 E3110 Hansen, Hans [I1864]
    1913-06-07 E0963 Nissen, Anni [I0487]
    1914 E3100 Jensen, Anna [I1857]
    1914-08-01 E0866 Wohlgemuth, Anne Sophie [I0416]
    1915-05-01 E0965 Margrethe, Marie [I0488]
    1919-12-27 E1395 Poulsen, Johan Frederik [I0806]
    1921-04-08 E0053 Erichsen, Ingeborg Helene [I0018]
    1921-08-27 E0033 Iversen, Rasmus [I0011]
    1922-07-22 E0055 Erichsen, Frederik Robert Körner [I0019]
    1922-12-07 E0035 Iversen, Maria Margrethe [I0012]
    1924-04-12 E1405 Mumm, Margrethe [I0813]
    1926-01-25 E0945 Gerber, Heinrich Wilhelm [I0475]
    1926-02-01 E0038 Iversen, Jørgen Peter [I0013]
    1927-12-16 E0873 Margrete, Anne [I0419]
    1930-11-01 E0014 Erichsen, Sonja Poula [I0006]
    1931-09-21 E0922 Lassen, Kristine Marie Poulsen [I0454]
    1933-01-24 E0010 Iversen, Hans [I0005]
    1935-02-15 E0042 Iversen, Grete [I0015]
    1943-06-13 E0926 Lassen, Petra Poulsen [I0457]
    1951-08-05 E0897 Rosenberg, Flemming [I0438]
    1954-12-22 E0482 Iversen, Ib [I0181]
    1972-10-09 E1073 Schmidt, Tage Lassen [I0585]
    1973-06-22 E1075 Schmidt, Helle Lassen [I0586]
K Konfirmation E2634 Andersdatter, Elsbe [I1561]
    1747 E0380 Christiansdatter, Kirsten [I0116]
    1749 E0375 Jørgensen, Jens [I0115]
    1761 E2098 Jørgensen, Christian [I1237]
    1766 E2117 Jørgensdatter, Bodel [I1262]
    1767 E1566 Christensdatter, Inger [I0884]
    1770 E0396 Andersdatter, Mette Kiestine [I0122]
    1782 E1927 Michelsen, Christian [I1145]
    1787 E1937 Michelsen, Niels [I1149]
    1789 E1584 Larsdatter, Anne Marie [I0892]
    1789-04-05 E0252 Hansen, Catrina Maria [I0077]
    1790 E1939 Michelsen, Anders [I1150]
    1790 E1941 , Søren [I1151]
    1792 E1699 Boysen, Maren [I0994]
    1792 E1943 Michelsdatter, Maren [I1152]
    1792 E1945 Michelsdatter, Magaretha [I1153]
    1794-03-06 E1913 , Niels [I1134]
    1794-04-27 E1466 Poulsdatter, Johanne [I0842]
    1795 E0257 Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078]
    1796 E1705 Boysen, Ellen [I0996]
    1796 E1973 Davidsen, Andreas Christensen [I1172]
    1798 E1957 Nielsdatter, Karen [I1164]
    1799 E0262 Eriksdatter, Anna Elisabeth [I0079]
    1802 E1975 Davidsen, Magretha [I1173]
    1803 E1598 Andersdatter, Maren [I0899]
    1807-04-05 E1922 Larsdatter, Anne Kirstine [I1140]
    1809-03-09 E1979 Davidsen, Christen Bertelsen [I1175]
    1815 E1522 Christensdatter, Mette Johanne [I0867]
    1816 E1518 Andersen, Jens [I0866]
    1817 E1586 Andersen, Ole Kristian [I0893]
    1819-03-28 E1320 Jacobsen, Anna Maria [I0760]
    1821-03-11 E0338 Seeberg, Helene [I0100]
    1822-03-31 E1325 Jacobsen, Christian [I0761]
    1823-04-06 E1588 Andersen, Lars Christian [I0894]
    1824-04-11 E0217 Erichsen, Zaiharias [I0065]
    1825 E2539 Seeberg, Peter Christian [I1519]
    1826-03-19 E0223 Wass, Charlotte Mariane [I0066]
    1828-03-30 E1332 Jacobsen, Hans Jørgen [I0763]
    1831-03-27 E1336 Jacobsen, Nis [I0764]
    1832-04-15 E1845 Wass, Agata Dorethea [I1084]
    1834-04-06 E0189 Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
    1835-04-12 E0272 Christensen, Anne Kirstine [I0081]
    1836 E0307 Davidsen, Mette Marie [I0090]
    1836-04-24 E1529 Jensdatter, Maren Katrine [I0869]
    1838-04-22 E1525 Jensen, Anders Kristian [I0868]
    1839 E0200 Davidsen, Maria Dorothea [I0057]
    1841-03-07 E0194 Jensen, Johan Frederik [I0056]
    1845-03-30 E1532 Jensdatter, Anne Marie [I0870]
    1846-03-15 E1997 Christensen, Christian [I1184]
    1850-04-07 E1535 Jensdatter, Marie [I0871]
    1851-04-13 E1363 Christensen, Caroline [I0774]
    1853-04-03 E1538 Jensdatter, Inger Marie [I0872]
    1856 E2676 Molzen, Christine Esterine [I1590]
    1858 E0238 Molzen, Christian [I0072]
    1858-04-19 E1491 Jensdatter, Anne Johanne [I0854]
    1862-04-13 E1222 Iversen, Peter Christian [I0719]
    1863-03-22 E1226 Iversen, Christina Margrethe [I0720]
    1866-03-25 E0062 Iversen, Rasmus [I0020]
    1867 E0242 Hohlmann, Maren Christine [I0073]
    1867-04-14 E1421 Poulsen, Martine [I0819]
    1867-10-06 E1485 Christensen, Christian Godtfred [I0851]
    1868-04-05 E1247 Møller, Peter Jacob [I0729]
    1869-10-30 E1424 Poulsen, Sine [I0820]
    1871-04-16 E0144 Poulsen, Joseph [I0043]
    1872-03-24 E2026 Jensen, Susanne Catrine Caroline [I1195]
    1873-03-30 E0068 Møller, Marie Margrethe [I0021]
    1873-04-20 E1429 Poulsen, Nicoline [I0821]
    1873-04-20 E1441 Poulsen, Kirstine Marie [I0825]
    1876-10-01 E1444 Poulsen, Laura [I0826]
    1896 E0522 Erichsen, Margaretha [I0208]
    1901-03-17 E0083 Iversen, Jørgen Peter [I0027]
    1901-05-26 E0153 Poulsen, Pouline [I0045]
    1902-03-16 E0088 Iversen, Anne Sofie [I0028]
    1902-10-05 E1504 Christensen, Niels Peter [I0860]
    1904-03-27 E0093 Iversen, Catrine [I0029]
    1908-03-08 E0027 Iversen, August Wilhelm [I0009]
    1911-03-26 E0097 Iversen, Peter [I0030]
    1913-03-16 E0052 Körner, Gertrud Paula [I0017]
P Profession E0013 Iversen, Hans [I0005]
    E0028 Iversen, August Wilhelm [I0009]
    E0040 Iversen, Jørgen Peter [I0013]
    E0049 Erichsen, Frederik [I0016]
    E0057 Erichsen, Frederik Robert Körner [I0019]
    E0063 Iversen, Rasmus [I0020]
    E0112 Körner, Robert [I0035]
    E0121 Iversen, Jørgen [I0037]
    E0129 Thaysen, Nis [I0039]
    E0135 Thaysen, Peter [I0041]
    E0145 Poulsen, Joseph [I0043]
    E0175 Erichsen, Frederik Lauritz [I0051]
    E0179 Erichsen, Nis Zaiharias [I0052]
    E0195 Jensen, Johan Frederik [I0056]
    E0201 Davidsen, Maria Dorothea [I0057]
    E0218 Erichsen, Zaiharias [I0065]
    E0227 Erichsen, Terman Christian Jørgen [I0067]
    E0234 Körner, Johan Theodor David Friederich [I0070]
    E0239 Molzen, Christian [I0072]
    E0246 Iversen, Jørgen [I0074]
    E0250 Jacobsen, Jacob [I0076]
    E0258 Møller, Hans Jacob Jacobsen [I0078]
    E0267 Møller, Jacob Jacobsen [I0080]
    E0280 Jensen, Christian [I0083]
    E0288 Jensen, Jens [I0085]
    E0297 Davidsen, Anders Hansen [I0087]
    E0314 Erichsen, Jørgen [I0092]
    E0319 Thaysen, Peter [I0094]
    E0326 Mathiesen, Jacob [I0096]
    E0334 Molzen, Andreas [I0099]
    E0341 Hohlmann, Nis [I0101]
    E0358 Jacobsen, Hans Christen [I0107]
    E0362 Hansen, Hans Jørgen [I0109]
    E0369 Petersen, Jacob [I0111]
    E0376 Jørgensen, Jens [I0115]
    E0381 Christiansdatter, Kirsten [I0116]
    E0384 Hansen, Mathias [I0117]
    E0392 Jørgensen, David [I0121]
    E0409 Molzen, Christian [I0131]
    E0414 Hohlmann, Nis Hansen [I0133]
    E0419 Bendixen, Jacob [I0135]
    E0520 Erichsen, Peter Friedrich [I0207]
    E0549 Hohlmann, Jacob Adolf [I0239]
    E0557 Hohlmann, Nis [I0244]
    E0567 Hohlmann, Christian [I0249]
    E0589 Bendixen, Bendix Georg [I0258]
    E0595 Bendixen, Hans [I0261]
    E0606 Bruhn, Hans [I0267]
    E0613 Hohlmann, Hans Nissen [I0270]
    E0629 Bendixen, Jep [I0279]
    E0632 Bruhn, Hans [I0281]
    E0638 Bruhn, Jørgen [I0283]
    E0645 Bruhn, Jacob Adolf [I0285]
    E0648 Bruhn, Hans Detlef [I0286]
    E0653 Bruhn, Christian Friederik [I0288]
    E0656 Hohlmann, Nis Hansen [I0289]
    E0662 Brød, Jes Christensen [I0294]
    E0671 Brød, Christen Nissen [I0299]
    E0674 Brød, Nis Christensen [I0301]
    E0677 Brød, Nis Christensen [I0302]
    E0699 Bossen, Marcor Madsen [I0313]
    E0704 Bossen, Hans [I0317]
    E0708 Møller, Eschel Petersen [I0320]
    E0717 Eschelsen, Peter [I0324]
    E0722 Petersen, Hans [I0326]
    E0728 Bargum, Ludolf Conrad [I0329]
    E0734 Bruhn, Jørgen Jepsen [I0331]
    E0738 Bruhn, Jacob [I0333]
    E0745 Bruhn, Jep Hansen [I0340]
    E0749 Bruhn, Hans Jepsen [I0342]
    E0758 Taysen, Per Nis [I0347]
    E0773 Iversen, Hans [I0358]
    E1223 Iversen, Peter Christian [I0719]
    E1377 Bendixen, Jacob [I0788]
    E1505 Christensen, Niels Peter [I0860]
    E1742 Brock, Christen Christensen [I1015]
    E1819 Erichsen, Rasmus [I1072]
    E1821 Erichsen, Lauritz [I1073]
    E1914 , Niels [I1134]
    E2159 Jensen, Jørgen [I1289]
    E2272 Jensen, Jørgen [I1376]
    E2279 Petersen, Christen [I1378]
    E2286 Christensen, Peter [I1380]
    E2294 Petersen, Jørgen [I1383]
    E2396 Hansen, Jens [I1441]
    E2401 Jørgensen, Jørgen [I1443]
    E2408 Christensen, Peder [I1447]
    E2413 Bertelsen, Claus [I1450]
    E2509 Nielsen, Christen [I1496]
    E2537 Seeberg, Christian Petersen [I1517]
    E2567 Jepsen, Hans [I1529]
    E2708 Bendixen, Jacob [I1626]
    E2711 Bendixen, August [I1627]
    E2715 Bendixen, Hans [I1629]
    E2743 Bruhn, Jacob Adolf [I1648]
    E2753 Bruhn, Georg [I1652]
    E2781 Bruhn, Hans [I1669]
    E2784 Bruhn, Jørgen [I1670]
    E2823 Bruhn, Christian Friedrich [I1696]
    E2839 Krag, Eschel [I1702]
    E2853 Ottsen, Hans Marcorsen [I1709]
    E2859 Knudsgaard, Hans [I1711]
    E2867 Bruhn, Jacob Hans [I1717]
    E2870 Bruhn, Albert [I1718]
    E2889 Kersting, Louis Carl [I1731]
    E2903 Thaysen, Peter Claussen [I1742]
    E2915 Thaysen, Jacob [I1749]
    E2919 Thaysen, Hans [I1751]
    E2979 Heisel, Peter Petersen [I1777]
    E2981 Jessen, Matthes [I1779]
    E2990 Jepsen, Hans [I1782]
    E3020 Jørgensen, Nis Thaysen [I1808]
    E3048 Petersen, Peter Jørgen [I1822]
    E3129 Jepsen, Asmus [I1873]
    E3146 Hansen, Hans Jepsen [I1883]
    E3184 Jepsen, Hans [I1904]
    E3190 Petersen, Rasmus Jessen [I1907]
    E3238 Bargum, Christian Thomas [I1939]
    E3258 Nold, Christian [I1971]
    E3264 Bargum, Hermann Christian [I1973]
    E3306 Bargum, Hermann Christian Friedrich [I1990]
Æ Ægteskab E3361 Nielsen, Poul Christian [I0054] Jensdatter, Anne Birgitte [I0055]
    E3447 Simonsen, Niels [I0390] Iversen, Anna Christine [I0022]
    CA 1662 E3798 Bruhn, Hans [I1952] Jørgensdatter, Mett [I1953]
    1663-05-31 E3649 Hansen, Simon [I1314] Pedersdatter, An [I1315]
    1675-07-04 E3654 Jensen, Christen [I1338] Nielsdatter, Anne [I1339]
    1685-11-01 E3678 Hansen, Nis [I1476] Petersdatter, Mette [I1469]
    1690 E3443 Rossen, Erik [I0376] , Anna [I0377]
    1690 E3674 Bertelsen, Claus [I1450] , Maren [I1451]
    1690-11-30 E3679 Jessen, Hans [I1478] Petersdatter, Marin [I1472]
    1691-10-18 E3684 Nielsen, Christen [I1496] Nisdatter, Magdalena [I1497]
    1694-05-20 E3680 Hansen, Boy [I1483] Petersdatter, Birret [I1474]
    1694-10-21 E3672 Christensen, Peder [I1447] , Maren [I1448]
    1695-06-01 E3676 Nissen, Clement [I1458] Jepsdatter, Christine [I1456]
    1696 E3671 Hansen, Jens [I1441] Jørgensdatter, Syndet [I1442]
    1698-05-15 E3650 Krog, Hans [I1317] Simonsdatter, Mette [I1316]
    1698-10-23 E3699 Olufsen, Willas [I1583] Michelsdatter, Anne [I1322]
    1699-08-20 E3648 Simonsen, Anders [I1305] Michelsdatter, Karen [I1306]
    1704-02-17 E3656 Ibsen, Anders [I1352] Olufsdatter, Anne [I1353]
    1704-10-12 E3682 Hansen, Peter [I1493] Eriksdatter, Anna [I1494]
    1705-08-09 E3661 Jensen, Michel [I1364] Pedersdatter, Mette [I1365]
    1707-01-23 E3655 Christensen, Anders [I1342] Søfrensdatter, Inger [I1343]
    1709-10-20 E3652 Madsen, Laurids [I1330] , Maren [I1327]
    1710-06-22 E3677 Jepsen, Dirich [I1457] Hansdatter, Marin [I1464]
    1712 E3442 Iversen, Lorentz [I0372] , Maren [I0373]
    1712 E3687 Nielsen, Christen [I1496] Pedersdatter, Anna [I1504]
    1712-10-09 E3685 Christensen, Peder [I1447] Christensdatter, Engel [I1499]
    1714-06-17 E3683 Hansen, Jens [I1441] Petersdatter, Anna [I1495]
    1716-12-08 E3651 Jepsen, Niels [I1329] Michelsdatter, Bodel [I1320]
    1718 E3688 Nielsen, Christen [I1496] Christensdatter, Karen [I1505]
    1719-09-17 E3657 Jensen, Lars [I1357] Olufsdatter, Anne [I1353]
    1720-10-20 E3653 Nielsen, Hans [I1331] , Kirsten [I1328]
    1721-01-12 E3675 Bertelsen, Claus [I1450] Hansdatter, Anna [I1454]
    1721-11-09 E3662 Petersen, Christen [I1378] Clausdatter, Ellen [I1379]
    1722 E3439 Thaysen, Peter Petersen [I0350] , Maren [I0351]
    1724-06-25 E3698 Nielsen, Hans [I1569] Andersdatter, Maren [I1307]
    1725 E3799 Clausen, Tycho [I1955] Jepsdatter, Anna [I0343]
    1725-12-02 E3751 Jørgensen, Jep [I1789] Hanses, Ellen [I1790]
    1727-11-23 E3658 Henrichsen, Christen [I1358] Petersdatter, Maren [I1359]
    1728-12-12 E3659 Sofrensen, Christen [I1360] Jensdatter, Maren [I1361]
    1731-04-26 E3666 Petersen, Lorentz [I1408] Boysdatter, Kierstin [I1392]
    1731-10-11 E3664 Boysen, Peter [I1390] Jørgensdatter, Elin [I1394]
    1732 E3433 Hohlmann, Nis Hansen [I0289] Marcorsdatter, Margrethe [I0290]
    1732-10-29 E3639 Boysen, Jep [I1224] Petersdatter, Maren [I1225]
    1733-11-15 E3695 Madsen, Hans [I1566] Andersdatter, Else [I1310]
    1734-10-31 E3696 Andersen, Michel [I1311] Andersdatter, Mette [I1567]