Ensted sogn


Sognet indeholder byerne Stubbæk, Sdr. Hostrup, Røllum, Torp, Årup, Styrtom og Hostrupskov . Ensted er første gang nævnt i en jordebog fra 1231.

 

 

1480

Christian I giver Ahlefeldterne afslag på deres ønske om at nedlægge  Årup.[45]

 

1498

Indtil 1498 er lundtoft herred et pantelen der tilhører godsherren på Årtoft-Søgård gods. På dette tidspunkt indløses pantet af Frederik I, der er bosiddende på Gottorp slot . Herredet  ligges ind under Tønder amt der er en del af det område der er tildelt Gottorp som underhold. Når det ikke kommer under Aabenraa amt skyldes det sikkert at dette ikke er fuldt styret fra Gottorp.[46]

 

1508

Den slesvigske biskop udnævner Owe Johannis til sognepræst efter Nicolaus Tugoni (Tychsen eller Thaysen), der måtte tage sin afsked på grund af svagelighed.[47]

 

1606

Med det kongelige privelegium fra 1524 omdanner  Ahlefeldterne på Søgård de seks gårde i Årup til en ladegård.

 

1627 (30 års krigen)

Da Chr.IV tropper måtte opgive forsvaret ved Elben og de tysk-romerske tropper  tog op gennem landet blev sognet plyndret, først af de danske tropper og senere af de tysk-romerske.[48][E1] 

 

1643 - 45       

Kort før jul rykker den svenske general Thorstensons hær ind i landet og plyndrer og hærger sognet.[49]

 

1646

Ensted sogneskole oprettedes i Røllum.[50]

 

1657

Den svenske hær rykker atter ind i sognet, tiltrods for at det gottorpske  hertugdømme har sluttet en forbundstraktat med svenskerne plyndres sognet atter.[51]

 

1659 - 60 (Svenskekrigen.)

De polske tropper i den svenske hær har bragt en plettyfus-epidemi med sig og ca 1/4 af sognets beboere dør.[52]

 

1680

Der bygges et nyt degnehus og skole i Stubbæk.[53]

 

1700

Årup bøndernes ugentlige hoveri forpligtelse var afløst af en pengeydelse.[54]

 

1700-1850

Ca halvdelen af bønderne i Sdr.Hostrup, Røllum og Torp er fæstebønder under Årup-Søgård, medens resten var kongelige fribønder under Tønder amt. For Stubbæk var det dog kun ca 1/3 der var fæstebønder.[55]

 

1710

Årup får besked om at de ikke må give husly til fremmede og omstrejfende insiddere (jordløse fattige) og betlere.[56]

 

1725

Hertugen på Augustenborg overtager Årup gods[57]

 

1757

Der bygges et skolehus uden bolig i Hostrup.[58]

 

1777-91

Hjulmager familien Jepsen i Røllum afsætter ca 150 vogne i Tønder, Aabenraa og Flensborg amter. Vognene er af typer som: arbejdsvogne, fragtvogne og stadsvogne med vognkasse i kurveflet.[59]

 

1800-60

sognets indbygger tal er som følger:

1803  828 indb.      1840 1157indb.       1860  1339 indb.[60]

 

1804

Sognet indfører skat til fattigkassen[61]

 

 

1830’erne

Alle sognets lærere er seminarie uddannede.[62]

 

1848

Alle Årup bønderne køber sig frie af arbejdsforpligtigelsen på ladegården for et pengebeløb på 10.000 mk.[63]

 

1849

14 børn opdrages for fattigkassens regning.[64]

 

1850

Jernploven indføres.

Lundtoft herred kommer under Aabenraa amt.[65]

1856

På egnens teglværker begynder man at fremstille drænrør.[66]

 

 

1882

Årup godsmejeri får installeret dampmaskine til et centrifuge mejeri.[67]

 

1886

I Sdr. Hostrup tages det første fælles damptærskeværk i brug.[68]

 

1893

Der bliver oprettet et andelsmejeri i Stubbæk med 42 interessenter. Produktionen sælges til Hamborg.[69]

 

1903

I Stubbæk dannes en andelskasse “Spar und Darlehnskasse zu Stubbeck”, med særligt henblik på at hjælpe landmændene.[70]

 

1909

Telefonen kommer til Røllum.[71]

 

1913

Der oprettes en benmels fabrik i Sdr Hostrup. Herefter skal alle kadavere . i Starten både fra Aabenraa og Sønderborg kredsen, leveres til denne fabrik.[72]

 

1918

Elforsyningen kommer til sognet.[73]

 

1925

Ensted sogns  Ungdomsforening stiftes[74]

 

1970

Ensted, Løjt og Aabenraa danner den nye Aabenraa kommune[75]

[45] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[46] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[47], Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[48] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[49] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[50] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie

[51] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[52] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[53] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[54] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[55] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[56] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[57] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[58] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[59] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[60] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[61] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[62] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie.

[63] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie

[64] Lars N. Hennigsen: Ensted sogns historie

[65] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[66] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[67] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[68] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[69] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[70] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[71] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[72] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[73] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[74] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.

[75] Lars N. Henningsen: Ensted sogns historie.