Brøns sogn

Brøns sogn indeholder byerne

 

1849

Da beboerne i Brøns ikke ville betale skatter mm. til den provisoriske regering. Derfor skred de slesvig-holstenske embedsmænd til udpantninger. Da dette heller ikke hjalp Bad man tyske tropper om at komme til hjælp som eksekutionskommandoer. Disse tropper var nornalt borte når befolkningen stimlede sammen.

 

Da tropperne (senere på dagen kom også jægersoldater) kom til brøns blev de modtaget uden for byen af sognerådsformanden der bad dem om ikke at gå ind i byen da der allerede var mange mennesker forsamlet, alligevel besatte man byen. Om aftenen kom der fra Rejsby en skare på ca 200 mand. Det kom tilkamp og der var sårede på begge sider. En skare oprøre (danske fra Rejsby) blev taget til fange og sendt til afhøring i slesvig og haderslev.

 

Både fra Berlin og fra København kom der advarsler til den provisoriske regering om ikke at bruge magt da dette kunne føre til borgerkrigs lignende tilstande.

Efter episoden her blev der dog atter betalt skat.[44]

[44] Sønderjydske årbøger 1958: Landstormen ved Brøns