Broager sogn


Sognet indeholder byerne Skelde, Gammelgab(Krammark), Dynt, Iller, Brunsnæs Smøl og Skodsbøl med Egernsund.

 

Trafik: Der var jernbane forbindelse fra VesterSottrup til Skelde. Og dampskibsforbindelser fra Skeldebro, Brunsnæs og Egernsund til byerne Sønderborg og Flensborg.

 

1734

Skolelæreren får 12 mark årligt af kirkekassen.[39]

 

1779

Da hertugenslægeten i Lyksborg uddør kommer slægtens jord under kongen. Broager land var næsten udelukkende Lyksborgsk.[40]

 

1858

Skeldeskole  åbner klasse nr. 2, Der er på dette tidspunkt  120 - 130 børn[41]

 

1878

Skolen i Skelde brænder ned til grunden.[42]

 

1901

Broager gymnastikforenimng stiftes.

 

1922

Skolen i Skelde får et tredje klasselokale.[43]

 

1932

Broagerbanen nedlægges.

[39]Aug. Korse: Broagerlands historie.

[40]Aug. Korse: Broagerlands historie.

[41] Aug. Korse: Broagerlands historie.

[42] Aug. Korse: Broagerlands historie

[43] Aug. Korse: Broagerlands historie

[39]Aug. Korse: Broagerlands historie.

[40]Aug. Korse: Broagerlands historie.

[41] Aug. Korse: Broagerlands historie.

[42] Aug. Korse: Broagerlands historie

[43] Aug. Korse: Broagerlands historie