Aabenraa sogn

 

1610

19 maj  kl.9 morgen udbrød der brand på skibbroen ved Niels Throel og Per ‘s Bådebyggeri. Branden bredte sig grundet forsømmelighed og østenvind fra tjærekogeren og til byen. Kun 1/7 af byen stod tilbage -rådhuset, kirkespiret og affuerdeelen af kriken, og skolehuset på kirkegården. Havde det ikke været for de løjtinger karle havde hele byen og mestendels også kolstrup været brændt ned. [125]

 

1700 ernes slutning.

Erich Paulsens værft er et værft  med betydeligt skibsbyggeri.[126]

 

1750 ca.

Den engelske urmagerslægt Green kommer til Aabenraa, muligvis med et her hjemmehørende skib.[127]

 

1831

Thorkild Andersens værft åbner. Bygger  over en menneskealder 57 skibe.[128]

 

1841

Mads Michelsens værft åbner.[129]

 

1850 ca

Reimers værft åbner.[130]

 

1860

Gustav Rabens værft åbner.[131]

 

1863

Der åbnes en navigationsskole.[132]

 

1880’erne

Kaserne med ekserserplads forlades idet garnisionen flyttes til en nyopført kaserne i Haderslev.

 

Kasserne med ekserserplads lå over for gildegade (senere markedsplads).[133]

 

1893

Dansk Nellikekultur startes af gartner Chr. Jacobsen[134]

 

1898

Amtsbanegården bygges (senere rutebilstation).[135][125] Fladstenbogen (Med egen hånd)

[126] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie.

[127] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie.

[128] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie.

[129] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie.

[130] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie.

[131] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie.

[132] Jes M. Holdt: Glimt af Løjt sogns historie

[133] Aabenraa amts jernbaner 1899 - 1926.

[134] Sønderjysk månedsskrift 11-97

[135] Aabenraa amts jernbaner 1899 - 1926.